Nieuws

Op 19 december organiseert minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, een infosessie voor de sportsector rond de nieuwe regels rond onbelast bijverdienen , ofwel het "verenigingswerk". Op 1 januari 2018 wordt in principe de nieuwe regeling rond het onbelast bijverdienen van kracht. Voor...Lees meer
Op 24 mei 2016 trad een nieuwe Europese wetgeving rond privacy in werking. Deze wetgeving is beter gekend als “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG of ook wel “GDPR” genoemd). Er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien, waardoor organisaties tot 25 mei 2018 de tijd krijgen om zich...Lees meer
Het Dynamo Project biedt al enkele jaren een Website Pakket aan, waarmee sportclubs op een eenvoudige en goedkope manier een eigen website kunnen beheren. De webruimte van dat Website Pakket werd aangepast van 1 GB naar 5 GB, zodat er nu nog meer ruimte is om je clubwebsite uit te breiden.Lees meer
Het Dynamo Project gaat sportclubs duurzaam versterken in een nieuw experimenteel project “Clubgrade”. Het project loopt 4 jaar, en vanaf de start betrekken we sportclubs. In deze fase zoeken we sportclubs die in het voorjaar 2018 willen helpen bij de ontwikkeling van een meetinstrument en...Lees meer
De voorbije weken werkte het Dynamo Project aan de planning van de bijscholingen voor het voorjaar. De eerste bijscholingen voor 2018, in samenwerking met sportdiensten en sportfederaties, zullen binnenkort op onze website verschijnen. De komende weken wordt het overzicht verder aangevuld. Benieuwd...Lees meer
Eén van de grote uitdagingen voor sportclubs is het vinden (en behouden) van voldoende vrijwilligers. Benieuwd hoe het Dynamo Project je club kan helpen om deze uitdaging aan te gaan?Lees meer
Laat zien dat een beetje regen, wind of de lage temperaturen je niet tegenhouden om ook in de laatste maand van het jaar nog een bijscholing te volgen.Lees meer
Zoals in onze vorige nieuwsbrieven aangekondigd, werkt de federale regering aan een nieuw statuut "verenigingswerk", waarop sportclubs vanaf 1 januari 2018 een beroep zouden kunnen doen om ondermeer hun trainers te vergoeden zonder fiscale lasten. Wij volgen dit dossier op de voet en verzamelen...Lees meer
...het Dynamo Project ook actief is op social media? Like onze facebookpagina en volg ons op Twitter !Lees meer
Is je sportclub een kleine vzw en voer je een vereenvoudigde boekhouding? Werk dan tijdig de stappen uit die je moet ondernemen bij het afsluiten van een boekjaar.Lees meer
De regering besliste recent om een tweede projectoproep voor het openstellen van schoolsportinfrastructuur te lanceren. Je sportclub kan zelf geen dossier indienen, maar je kan wel de trekker zijn van een dossier of een nabijgelegen school of sportdienst overtuigen een dossier op te maken.Lees meer
Eten we na de training allemaal een zakje chips? Sigaretje opsteken aan de kant van het sportveld? Sporters en supporters verdienen een gezonde omgeving. Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil sportclubs met praktische tools ondersteunen om de gezondheid van hun leden te verbeteren. En daarvoor...Lees meer

Pagina's