FAQ van de maand: Waarom vraagt mijn federatie het rijksregisternummer van alle leden op?

Jouw federatie vraagt je mogelijk rijksregisternummers bij clubleden te verzamelen. Waardoor je soms kritische vragen krijgt van leden, want niet iedereen deelt die gegevens even graag en stelt zich misschien de vraag of dit wel mag volgens de privacywetgeving.

In dit geval is er echter geen privacyprobleem. De Privacycommissie bracht naar aanleiding van het nieuwe decreet voor sportfederaties een advies uit waarin federaties en clubs duidelijk de toestemming krijgen rijksregisternummers op te vragen.

De reden dat aan sportfederaties gevraagd wordt rijksregisternummers te verzamelen bij sportclubs is om dubbeltellingen te vermijden in de ledenaantallen van de federatie.

Gepost door: 
Lien Berton