Stel je kandidaat als partner voor de Green Deal Sportdomeinen

De Green Deal in 't kort

Van 2021 tot 2023 willen we in Vlaanderen werken rond een Green Deal Sportdomeinen. De aanleg en het onderhoud van een buitensportterrein vergt kennis én een passie voor het veld. Het onderhoud moet zo zijn dat de functionaliteit en de veiligheid voor de spelers behouden blijft. Cruciaal is kennis over aanleg en onderhoud, het waterbeheer, de bodem en het bodemleven, het voorkomen van en alternatieven voor het gebruik van pesticiden.

Deze Green Deal omvat het volledige sportdomein waarbij we ook inzetten op het verhogen van biodiversiteit en op circulariteit zowel qua materiaalgebruik als qua watergebruik (bijvoorbeeld gesloten circuit). Innovatie loopt als rode draad doorheen deze Green Deal. We willen ook een sensibiliseringscampagne uitrollen naar de sportbeoefenaar en de bezoeker van het sportdomein.

De Green Deal wordt zo een samenwerkingsverband tussen verschillende partners die oplossingen zoeken om het hoogwaardig karakter van onze Vlaamse sportinfrastructuur te behouden en onder wijzigende randvoorwaarden een hoogkwalitatieve, aangename, gezonde en klimaatbestendige sportomgeving te kunnen blijven garanderen en aanbieden aan de enthousiaste sporter.

We voorzien een looptijd van 2 à 3 jaar.

Partner worden bij de Green Deal

Je kan je hier kandidaat stellen om partner te worden voor deze Green Deal, of je kan er ook je interesse uiten. 

Partners kunnen afkomstig zijn van bedrijven, lokale besturen, onderzoeksbureaus, sportverenigingen,... Je geeft aan welke ideeën er bij jullie leven. Het kan gaan om ruimere ideeën waar je wil rond werken, of concrete sites, technieken, aanpak,... waar je mee aan de slag zou willen gaan. Zoals aangegeven willen we het breed benaderen, binnen de doelstellingen van de Green Deal.

Na je kandidaatstelling nemen wij contact op en bekijken we hoe we dit kunnen inpassen in de Green Deal. We willen engagementen van verschillende partners op elkaar afstemmen en zo gezamenlijke projecten uitwerken die tot meer kennis kunnen leiden. Daarvoor hebben we engagementen nodig van verschillende soorten van ondertekenaars.  

Heb je het infomoment op 2 februari gemist, en wil je het herbekijken? Heb je nog vragen en ben je op zoek naar contactgegevens van de verschillende initiatiefnemers? Je vindt alles terug op de website Green Deal Sportdomeinen.

Wil je partner worden? Twijfel niet en stel je kandidaat, bij voorkeur voor 1 maart.

Gepost door:
Robin Ramakers