Sessie 'Je sportclub, daar zit muziek in! Wat met SABAM?'

Dynamo bijscholingstype

SABAM werd in 1922 opgericht door auteurs, vóór auteurs. Als privébedrijf beheert en verdeelt SABAM de auteursrechten die de auteurs toekomen. SABAM vertegenwoordigt 36.000 auteurs en ruim 4 miljoen creaties. SABAM vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire.

Gebruikt je sportclub muziek in het kader van haar activiteiten (trainingen, wedstrijden, jaarlijks souper, opendeurdag,…)? Dan stelt Laurent Dubois van SABAM je tijdens deze sessie graag de nieuwe tarieven voor die SABAM ontwikkeld heeft voor sportclubs.

Deze sessie komt aan bod op volgende momenten: