Tools

Het Dynamo Project reikt een aantal tools aan waarmee clubbestuurders aan de slag kunnen in hun sportclub met:

  • het voeren van een vereenvoudigde boekhouding.
  • het voorbereiden van de btw-aangifte.
  • ​het bijhouden van een vrijwilligersregister.
  • tools uit de brochure 'Een vrijwilligersvriendelijke sportclub'.