Verenigingswerk: hoe moet het nu verder?

2500 sportclubbestuurders. Zoveel tekenden er in op het webinar verenigingswerk op dinsdag 19 januari. Deze succescijfers zijn uiteraard geen toeval. Het statuut verenigingswerk is voor onze sector onmisbaar geworden. We lichtten de nieuwe wetgeving uitvoerig toe in het webinar, helaas ook de extra verplichtingen en fiscale en sociale lasten. Maar wat nu?

 

Afbeelding
Verenigingswerk

 

Wat denken jullie?

Na afloop peilden we bij de deelnemers naar hun mening over de nieuwe regelgeving. Uit meer dan 500 antwoorden vatten we hieronder de essentie voor je samen.

  • Slechts 28% van de clubbestuurders vindt de nieuwe regeling een geschikte en haalbare oplossing.
  • De financiële haalbaarheid wordt sterk in vraag gesteld.
  • De administratieve rompslomp (zoals bv. werkroosters) stemt niet overeen met de (sport)realiteit.
  • De kosten voor de clubs liggen enorm hoog, net op het moment dat ze door andere uitdagingen ook sterk geplaagd worden.

Het is een bittere pil, maar we helpen jullie om ze te slikken. We blijven onze sector vertegenwoordigen vanuit de Vlaamse Sportfederatie om tot een werkbare en betaalbare definitieve regeling te komen. 

Wat kun je hierna nog van ons verwachten?

  • We vernieuwen onze brochure verenigingswerk. Ook een uitgebreide modelovereenkomst mag je binnenkort van ons verwachten. Zodra de nieuwe versies van deze documenten klaar zijn, lees je er meer over op onze website.
  • De onlinedienst waarmee je verenigingswerk aangeeft, is begin februari beschikbaar op www.verenigingswerk.be. Activiteiten die hebben plaatsgevonden voor de onlinedienst beschikbaar werd, geef je retroactief aan. Je vindt er al een standaardovereenkomst die je kunt gebruiken in afwachting van ons uitgebreider model.
  • We verwerken de vele vragen die we tijdens het webinar ontvingen en beantwoorden ze in onze FAQ-lijst.
  • Wil je individuele ondersteuning? Vraag dan een begeleiding vergoedingen aan en we loodsen je zo door het nieuwe statuut!

Ook kun je steeds bij ons terecht via info@dynamoproject.be.

Gepost door:
Lien Berton