Nieuws

Het KB ter verhoging van het maandbedrag dat via verenigingswerk verdiend mag worden, is zonet gepubliceerd. Dit KB trad op 1 januari 2019 in werking.

Dit KB maakt het mogelijk dat het maandelijks bedrag in de sportsector van 500 naar 1000...

Het Dynamo Project Online Boekhoudprogramma heeft een nieuwe lay-out. 

Het KB ter verhoging van het jaarlijks plafond van de kostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers is op de Ministerraad van 23 november 2018 goedgekeurd. Het KB werd op de valreep gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het trad...