Nieuws

Het KB ter verhoging van het jaarlijks plafond van de kostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers is op de Ministerraad van 23 november 2018 goedgekeurd. Het KB wordt eerstdaags aan de Koning ter ondertekening voorgelegd om dan...

In 2019 zal vanuit de EU 48 miljoen euro naar 300 Erasmus+Sport projecten gaan! Ook sportclubs kunnen een project indienen.

Onder de producten van het Dynamo Project kan je intussen meer dan 20 brochures terugvinden rond diverse onderwerpen. Elke brochure komt tot stand door een wisselwerking tussen...