Nieuws

Op 23 april vernietigde het Grondwettelijk Hof de wettelijke regeling rond het verenigingswerk. Het verenigingswerk was de maatregel bij uitstek, die beantwoordde aan een breed gedragen vraag bij sportclubs. De regeling bood sinds 2018 een...

Wil je als sportclub de sportprestaties van jouw leden verbeteren? Wil je de uitdaging aangaan om de gezondheid van je leden te bevorderen?? Kan je inspiratie gebruiken om het aanbod in de kantine uit te breiden met gezonde dranken en snacks?...

Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen en de FitnessOrganisatie vormen samen de klankbordgroep voor de...