Begeleidingstraject "Vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2017"

Informatie voor sportclubs

 

Beseft je clubbestuur dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor je sportclub?

Ondervindt je sportclub moeilijkheden bij het vinden en behouden van vrijwilligers?


Wil je sportclub werk maken van een doordacht vrijwilligersbeleid?

Schrijf je club dan voor een begeleidingstraject “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub”!

Het Dynamo Project organiseert jaarlijks maximum 8 begeleidingstrajecten ’Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" voor sportclubs in samenwerking met verschillende partners (sportfederaties/sportdiensten). Elk traject bestaat uit 5 gezamenlijke workshops met mogelijkheid tot individuele begeleiding tussendoor, waaraan steeds 12 geselecteerde sportclubs kunnen deelnemen. Een traject duurt ongeveer een jaar. Om de verplaatsingen voor de deelnemende clubs zo klein mogelijk te maken, worden de trajecten geografisch verspreid over Vlaanderen.

De deelnemende clubs worden met veel enthousiasme aangestuurd en begeleid in samenwerking met de organisatie "Vrijwilligerswerkwerkt". Tijdens de workshops leren de deelnemers hoe ze de sportclub door de bril van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met hedendaagse vrijwilligers te werken. Doelstelling? Meer vrijwilligers sterker binden aan de club. Het traject is een unieke kans om sportclubs te inspireren! Het 6-stappenplan zet de theorie steeds onmiddellijk om in de praktijk.

 1. Stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan in je sportclub (Tool 1 ‘De vrijwilligersverantwoordelijke’)
 2. Inventariseer en contacteer (potentiële) vrijwilligers in je sportclub (Tool 2 ‘De betrokkenheidscirkels’)
 3. Organiseer een FLEXIVOL-receptie en krijg inzicht in hoe vrijwilligers je sportclub zien (Tool 3 ‘De FLEXIVOL-receptie’)
 4. Bouw samen een visie op rond vrijwilligerswerk (Tool 4 ‘Het vrijwilligersmanifest’)
 5. Analyseer de sterke en zwakke punten van je vrijwilligerswerking en formuleer concrete acties (Tool 5 ‘De bollen van het vrijwilligersbeleid’)
 6. Evalueer je vrijwilligerswerking (Tool 6 ‘Het label vrijwilligersvriendelijke sportclub’)
Wat wordt van je club verwacht in het traject?Wat mag je club van het traject verwachten?
 • 2 dezelfde personen uit je club nemen in 2017 deel aan 5 workshops
 • Tussen de workshops door past je club concrete tools toe
 • Kostprijs bedraagt 310 euro*
 • 5 inspirerende en motiverende workshops
 • Begeleiding en tools die echt het verschil maken om méér vrijwilligers aan te trekken én vrijwilligers te motiveren
 • Uitwisseling van ervaringen met andere sportclubs
*of minder indien je club is aangesloten bij één van volgende partners voor 2017: sportdienst Antwerpen, sportdienst Herentals, sportdienst Gent, Gymnastiekfederatie Vlaanderen, Voetbal Vlaanderen, Vlaamse Baketbal Liga en Vlaamse Atletiekliga. Neem in dat geval contact op met de partner!

Hieronder vind je een overzicht van de data, locaties per traject dit jaar.

LocatieWorkshop 1Workshop 2Workshop 3Workshop 4Workshop 5Inschrijven
Gentdinsdag
24/1/17
donderdag
9/3/17
donderdag
1/6/17
maandag
18/9/17
woensdag
29/11/17
Traject gestart
Ninovedinsdag
7/2/17
woensdag
22/3/17
maandag
12/6/17
maandag
2/10/17
donderdag
14/12/17
Traject gestart
Antwerpenmaandag
23/1/17
woensdag
8/3/17
maandag
29/5/17
donderdag
21/9/17
dinsdag
28/11/17
Traject gestart
Herentalsmaandag
6/2/17
maandag
20/3/17
woensdag
14/6/17
woensdag
4/10/17
maandag
11/12/17
Traject gestart
Heusden-Zolderdonderdag
9/2/17
dinsdag
21/3/17
dinsdag
13/6/17
donderdag
5/10/17
dinsdag
12/12/17
Traject gestart

De workshops vinden steeds plaats van 19u tot 22u.

 


Informatie voor sportfederaties/sportdiensten

Wil je sportfederatie/sportdienst haar clubs graag bijstaan in het uitwerken van een duurzaam vrijwilligersbeleid? Dan biedt het Dynamo Project twee opties:

 • Stel je in mei/juni 2017 kandidaat als partner voor de trajecten in 2018. Je staat dan in voor de praktische organisatie van één traject, maar je clubs kunnen aan verschillende trajecten deelnemen.

 

Meer info?

In de brochure Een vrijwilligersvriendelijke sportclub vind je meer informatie over het stappenplan en getuigenissen van deelnemende clubs.

Neem voor vragen contact op met Pieter Hoof (pieter@dynamoproject.be of 09 243 12 96).

Het Dynamo Project organiseert de trajecten "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" samen met