Aanbod

Hoe VSF jouw sportfederatie ondersteunt? Hieronder vind je ons ondersteuningsaanbod in vogelvlucht.

Tools, documenten en nieuwsartikels

Op onze website staat in de rubriek “producten” een overzicht van modeldocumenten, tools en achtergrondinformatie. Met je persoonlijke login krijg je toegang tot alle downloads. Het merendeel van ons aanbod is voor iedereen toegankelijk, maar inhoudelijk afgestemd op medewerkers van sportfederaties. Voorbeelden:

 • Tools voor sportclubondersteuners
 • Leidraad voor het opmaken van een beleidsplan
 • Model van tuchtreglement
 • Gidsen rond stagestudenten en eindwerken
 • Visuele stijlgids met tips om publicaties aantrekkelijk te maken
 • Inspiratiebundel rond officialwerking in sportfederaties
 • Startpakket voor nieuwe federatiemedewerkers

Met onze “artikels” houden we je op de hoogte van interessante topics voor de sportsector of inspirerende praktijken binnen sportclubs en sportfederaties. 

Bijscholingen, brunchsessies en overlegmomenten

Eén van onze sterktes zit in het samenbrengen van onze leden. Sportfederaties kunnen en willen leren van elkaar. Daarom hechten we veel belang aan ontmoeting en kennisuitwisseling tussen (medewerkers van) sportfederaties. Via het Dynamo Project werken we aan onderlinge dynamiek tussen sportclubs. Voorbeelden:

 • Basismodule voor nieuwe federatiemedewerkers
 • Competentieverhogend traject voor sportclubondersteuners
 • Netwerkmoment voor leidinggevenden en voorzitters van federaties
 • Brunchsessies: federatiemedewerkers brunchen en praten over een vooraf vastgelegd thema
 • Jaarlijkse VSF Inspiratiedag voor alle federatiemedewerkers
 • Dag van de Sportclubbestuurder in iedere Vlaamse provincie

We mikken met onze evenementen op diverse profielen: leidinggevenden, sportclubondersteuners, sporttechnische medewerkers, communicatiemedewerkers en starters. 
Onze leden genieten van het laagste tarief. 

Gezamenlijke aanpak van projecten of acties

We zetten onze schouders onder een aantal projecten waarop sportfederaties makkelijk kunnen inpikken. Door een gezamenlijke aanpak kunnen federaties ook elkaars werking leren kennen en praktijkvoorbeelden uitwisselen.

 • Week van de Official: jaarlijks in oktober organiseren VSF en tientallen federaties de Week van de Official. We zetten scheidsrechters, juryleden, resultaat- en tijdsopnemers,… in de aandacht op een originele manier. VSF zorgt voor de algemene coördinatie en promotie. Als federatie kan je deelnemen aan de campagne, je eigen accenten leggen en initiatieven voor jouw sportclubs en officials lanceren. 
 • Dag van de Trainer: we coördineren de organisatie van de informatiemarkt op de Dag van de Trainer. 
 • Vacatures: geef de vacatures binnen je sportfederatie extra bereik door ze ook op de VSF-website te laten publiceren. Wij promoten de jobs binnen de federaties mee, om meer en gevarieerde kandidaten aan te trekken en zo tot een sterkere sector te komen.

Begeleiding op maat

Rond bepaalde thema’s voorzien we specifieke begeleiding voor sportfederaties. Dat kan via 1-op-1-momenten of via een begeleidingstraject. Dat doen we bijvoorbeeld voor verenigingswerk, GDPR of sportclubondersteuning. In de toekomst werken we dit luik verder uit.

Rol als vertegenwoordiger

Als koepelorganisatie willen we de positie van sportfederaties en sportclubs verstevigen door structureel in gesprek te gaan met de overheden en andere instanties die een impact hebben op de sportsector. 
Via bijeenkomsten, klankbordgroepen, mails,… vragen we input aan sportfederaties om onze standpunten in vertegenwoordigingsdossiers te vormen en te stofferen. We focussen op dossiers waar federaties gemeenschappelijke belangen hebben, en blijven weg van topics waar er tegenstrijdige standpunten zijn. 

Specifieke informatie over onze prioritaire vertegenwoordigingsdossiers lees je op www.vlaamsesportfederatie.be/dossiers

Dynamo Project

Dankzij het Dynamo Project kun je voor heel wat vragen rond het bestuur van een sportclub doorverwijzen naar onze dienstverlening. Dynamo project biedt ondersteuning voor sportclubs in heel wat thema's. Enkele voorbeelden: verzekeringen, vrijwilligers, boekhouding, fiscaliteit, vzw-wetgeving, ... Dynamo project doet dat via producten, bijscholingen, maatbegeleiding en een helpdesk.

Samenwerking met partnerorganisaties

Voor specifieke thema’s rekenen we op de expertise van partnerorganisaties. Heb je vragen, dan verwijzen we je graag naar hen door.

 • Sociare: VSF betaalt een jaarlijks collectief lidmaatschap, zodat iedere aangesloten federatie een beroep kan doen op Sociare voor alle vragen rond werkgeversmaterie en het paritair comité 329. 
 • Sportwerk Vlaanderen: Sportwerk zoekt samen met jouw sportfederatie of sportclub(s) een concrete oplossing voor de noden en mogelijkheden op vlak van officiële tewerkstelling. Een club wil een trainer of coördinator officieel tewerkstellen? Jouw federatie zoekt een tijdelijke en deeltijdse medewerker? Sportwerk kan je op weg helpen.
 • EU Sport Link: VSF investeert in de vzw EU Sport Link, zodat sportfederaties (en hun clubs) die projecten willen opstarten of subsidiedossiers willen indienen binnen de Europese context hiervoor op  individuele ondersteuning kunnen rekenen.
 • ICES: het Centrum Ethiek in de Sport vzw is dé organisatie voor sportfederaties met vragen rond ethiek, fairplay, seksueel grensoverschrijdend gedrag,… ICES biedt producten en vormingen aan, en kan een aanpak op maat uitwerken voor het federatiebeleid.

Andere partnerorganisaties waarmee we regelmatig afstemmen om hun dienstverlening ook voor sportfederaties te versterken:
ISB – Gezond Sporten Vlaanderen – Demos – G-sport Vlaanderen – Sport Vlaanderen - VAD

Helpdesk

Naast het beantwoorden van vragen via mail of telefoon, nemen we ook een rol op als facilitator. Heb je een vraag zonder pasklaar antwoord? Dan proberen we de aanwezige expertise binnen verschillende sportfederaties en sportclubs te linken, om op die manier elkaar te versterken.

Bijvoorbeeld via het initiatief “Kijk eens over het muurtje”. Je wil weten hoe het er bij een andere federatie aan toe gaat rond een bepaald thema? Of je wil een dagje meedraaien in een andere setting met andere afspraken,… Als federatiemedewerker laat je het ons weten, wij denken en organiseren graag mee!