Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Bepaalde Dynamo Project diensten zijn betalend: tarieven.
 2. Zodra je een betalingsopdracht krijgt m.b.t. een dienst/product van het Dynamo Project dienst, moet de betaling gebeuren binnen de termijn vermeld op de betalingsopdracht (doorgaans 30 dagen).
 3. Schrijf je in voor een Dynamo Project evenement, dan geef je toestemming dat er tijdens het evenement foto's genomen worden. Als deelnemer verklaar je je akkoord dat het Dynamo Project deze foto's online mag publiceren. Lees de volledige verklaring rond portretrecht op onze website. Als je bezwaar maakt tegen een specifieke foto, dan kan je dat melden via info@dynamoproject.be en kan de foto verwijderd worden.
 4. Wanneer je een formulier indient via de Dynamo Project website dan worden je gegevens enkel voor interne werking en rapportering gebruikt. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Bijscholingen

 1. Schrijf je in voor een Dynamo Project bijscholing en je kan niet aanwezig zijn, dan kan je dit tot 14 dagen voor de bijscholing schriftelijk laat weten aan info@dynamoproject.be. Je hoeft dan geen deelnamebedrag meer te betalen of indien je reeds de betaling overmaakte, wordt het volledige bedrag teruggestort.
 2. Schrijf je in voor een Dynamo Project bijscholing en je laat tussen 14 dagen en 7 dagen voor de bijscholing schriftelijk weten aan info@dynamoproject.be dat je niet aanwezig kan zijn, dan betaal je 50% van het deelnamebedrag of wordt 50% van het eventueel betaalde deelnamebedrag teruggestort. Dit omdat het Dynamo Project reeds de nodige kosten maakte.
 3. Schrijf je in voor een Dynamo Project bijscholing en je laat korter dan 7 dagen voor de bijscholing of helemaal niet schriftelijk weten aan info@dynamoproject.be dat je niet aanwezig kan zijn, dan betaal je 100% van het deelnamebedrag of wordt 0% van het eventueel betaalde deelnamebedrag teruggestort. Dit omdat het Dynamo Project reeds de nodige kosten maakte.

Licenties

 1. Het Dynamo Project Online Boekhoudprogramma en het Dynamo Project Website Pakket zijn producten van het type licentie.
 2. De gebruikdsduur van 12 maanden vangt aan bij het verkrijgen van de inlogggegevens. De standaardregels voor betalingen zijn hierbij van toepassing.
 3. VSF – DP verbindt er zich toe om de producten van het licentie type gedurende de periode van gebruik te ondersteunen en technisch up to date te houden. Indien de server waarop het product van het type licentie draait, om redenen buiten de wil van VSF langer dan 24 u buiten werking zou zijn, zal VSF alles in het werk stellen om binnen de zo kortst mogelijke termijn de server opnieuw in werking te krijgen. We beschermen de verkregen gegevens conform de privacyverklaring
  De verplichtingen van VSF – DP zijn middelenverbintenissen.
 4. Tijdens het gebruik van deze licentie kunnen persoonsgegevens uitgewisseld worden tussen de organisatie en het product. Op eenvoudig verzoek wordt een verwerkingsovereenkomst opgemaakt met de licentiehouder.
 5. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat de door haar gebruikte computerapparatuur en inlogverbindingen voldoende betrouwbaar en beveiligd zijn. Verlies van gegevens als gevolg van een eigen onzorgvuldigheid of tekortkoming van de gebruiker kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van VSF – DP. De gebruiker is ook als enige verantwoordelijk voor het correct inbrengen, wijzigen, toevoegen, importeren of extraheren van gegevens. VSF – DP biedt aan de gebruiker de mogelijkheid aan om hulp en ondersteuning te bieden bij het importeren van gegevenslijsten. VSF – DP draagt daarbij geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid van de te importeren data of in geval van het corrupt zijn van de bewuste bestanden waarop deze data staan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op het voorwerp van deze algemene voorwaarden. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

Wijzigingen

De Vlaamse Sportfederatie kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 11/05/2021.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacyverklaringen en disclaimers