Waarschuwingsbericht

Log in of registreer om dit formulier in te vullen.

Begeleiding vergoedingen in je sportclub

In je sportclub kunnen vrijwilligers een kostenvergoeding ontvangen. Die onkostenvergoeding is vrijgesteld van fiscale en sociale lasten, zolang je een correcte administratie hanteert en de wettelijke maxima respecteert.

Hanteer je in je sportclub ook andere soorten vergoedingen? Of wil je andere manieren van vergoeden introduceren in je sportclub? Vraag dan een maatbegeleiding vergoedingen aan!

Waarvoor kan je deze maatbegeleiding vergoedingen aanvragen?

  • Vragen / meer informatie over soorten vergoedingen in je sportclub
  • Vragen / meer informatie bij het invoeren van het nieuwe statuut "Vereningswerk" in je sportclub
  • Vragen / meer informatie over het belastingstelsel en rsz-stelsel van de sportbeoefenaar en trainer, de formaliteiten in hoofde van de club, de inhouding van bedrijfsvoorheffing of de eventuele herbestedingsplicht

Vul onderstaand formulier in om de maatbegeleiding aan te vragen. Bekijk zeker vooraf ook de tarieven. De factuur wordt opgemaakt na de maatbegeleiding.

Belangrijk:

  • De begeleiding is voorzien voor maximum twee à drie bestuursleden zodat jullie vlot en efficiënt verder geholpen worden. Zorg er zeker voor dat de betrokken personen binnen jullie structuur (penningmeester, verantwoordelijke boekhouding...) effectief aanwezig zijn!
  • Het Dynamo Project behandelt alle informatie strikt vertrouwelijk. De opgevraagde clubinformatie is nodig om de maatbegeleiding af te stemmen op de noden van je sportclub.