Begeleidingstraject Vlaamse Hockey Liga vzw: "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2018"

Beseft je clubbestuur dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor je sportclub?

Ondervindt je sportclub moeilijkheden bij het vinden en behouden van vrijwilligers?


Wil je sportclub werk maken van een doordacht vrijwilligersbeleid?

Stel je dan nu kandidaat voor het begeleidingstraject “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2018”!

Tot op vandaag stapten meer dan 200 sportclubs in een traject:
90% van de deelnemende clubs trekt nieuwe vrijwilligers aan gedurende het traject
84% van de deelnemende clubs ervaart dat deelname aan het traject voor een nieuwe wind in de club zorgt

 

Inhoud

Tijdens de begeleidingstrajecten leren de deelnemers hoe ze hun sportclub door de bril van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met hedendaagse vrijwilligers te werken. Het traject is een unieke kans om sportclubs te inspireren! De theoretische omkadering wordt door middel van een zesstappenplan onmiddellijk in de praktijk gebracht:

 1. Stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan in je sportclub (Tool 1: ‘De vrijwilligersverantwoordelijke’)
 2. Inventariseer en contacteer (potentiële) vrijwilligers in je sportclub (Tool 2: ‘De betrokkenheidscirkels’)
 3. Organiseer een FLEXIVOL-receptie en krijg inzicht in hoe vrijwilligers je sportclub zien (Tool 3: ‘De FLEXIVOL-receptie’)
 4. Bouw samen een visie op rond vrijwilligerswerk (Tool 4: ‘Het vrijwilligersmanifest’)
 5. Analyseer de sterke en zwakke punten van je vrijwilligerswerking en formuleer concrete acties (Tool 5: ‘De bollen van het vrijwilligersbeleid’)
 6. Evalueer je vrijwilligerswerking (Tool 6: ‘Het label vrijwilligersvriendelijke sportclub’)

Meer weten? Lees dan zeker de brochure "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub".

Methodiek

Het traject wordt in een groep van ongeveer twaalf sportclubs georganiseerd. Per sportclub nemen twee personen deel. De deelnemers volgen vijf workshops tussen najaar 2018 en voorjaar 2019; elke workshop duurt drie uur. Tijdens elke workshop wordt een nieuwe tool geïntroduceerd, die de deelnemers de eerstevolgende weken toepassen in hun club.

Voorwaarden clubs

 • De club is aangesloten bij de Vlaamse Hockey Liga vzw.
 • De club is gemotiveerd om deel te nemen aan een traject en werk te maken van een duurzaam vrijwilligersbeleid.
 • De deelname wordt gedragen binnen het bestuur van de club.
 • De club zal steeds met twee dezelfde personen tijdig aanwezig zijn op de vijf workshops.
 • De club wordt geselecteerd door de Vlaamse Hockey Liga vzw en ontvangt van de federatie de link naar het inschrijvingsformulier.
 • De club gaat akkoord met de kostprijs van het traject (wordt gecommuniceerd door de federatie).

Data

 • Workshop 1: donderdag 15 november 2018
 • Workshop 2: donderdag 13 december 2018
 • Workshop 3: donderdag 7 februari 2019
 • Workshop 4: donderdag 18 april 2019
 • Workshop 5: donderdag 23 mei 2019

De workshops vinden steeds plaats van 19u tot 22u.

Locatie

Heb je er al zin in?

Stel je dan kandidaat bij de Vlaamse Hockey Liga vzw via cindy.vanduffel@hockey.be. Geef zeker volgende informatie op: naam van je club, je contactgegevens én je motivatie om deel te nemen.