Begeleidingstraject "Vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2019"

 

Informatie voor sportclubs

De trajecten "Vrijwilligersvriendelijke sportclub" worden in groep met maximaal 12 sportclubs georganiseerd. Vanaf 1 november 2018 kan je inschrijven voor een traject in 2019.


 

Informatie voor sportfederaties/sportdiensten

Het Dynamo Project zal in 2019 verschillende begeleidingstrajecten ’Een vrijwilligersvriendelijke sportclub’ organiseren in samenwerking met partners (sportfederaties/sportdiensten). Elk traject bestaat uit 5 gezamenlijke workshops met mogelijkheid tot individuele begeleiding tussendoor, waaraan steeds 12 geselecteerde sportclubs kunnen deelnemen. Een traject duurt ongeveer een jaar. Om de verplaatsingen voor de deelnemende clubs zo klein mogelijk te maken, worden de trajecten geografisch verspreid over Vlaanderen.

De deelnemende clubs worden met veel enthousiasme aangestuurd en begeleid door de organisatie Vrijwilligerswerk Werkt. Tijdens de workshops leren de deelnemers hoe ze de sportclub door de bril van de vrijwilliger kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met hedendaagse vrijwilligers te werken. 

Het traject is een unieke kans om sportclubs te inspireren! Het 6-stappenplan zet de theorie steeds onmiddellijk om in de praktijk.

 1. Stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan in je sportclub (Tool 1 ‘De vrijwilligersverantwoordelijke’)
 2. Inventariseer en contacteer (potentiële) vrijwilligers in je sportclub (Tool 2 ‘De betrokkenheidscirkels’)
 3. Organiseer een FLEXIVOL-receptie en krijg inzicht in hoe vrijwilligers je sportclub zien (Tool 3 ‘De FLEXIVOL-receptie’)
 4. Bouw samen een visie op rond vrijwilligerswerk (Tool 4 ‘Het vrijwilligersmanifest’)
 5. Analyseer de sterke en zwakke punten van je vrijwilligerswerking en formuleer concrete acties (Tool 5 ‘De bollen van het vrijwilligersbeleid’)
 6. Evalueer je vrijwilligerswerking (Tool 6 ‘Het label vrijwilligersvriendelijke sportclub’)

Wil je sportfederatie/sportdienst haar clubs graag bijstaan in het uitwerken van een duurzaam vrijwilligersbeleid? Stel je dan zeker kandidaat als partner voor een traject "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2019". Verschillende federaties/sportdiensten kunnen ook samenwerken als partner.

 

Samenvatting belangrijkste voorwaarden partners

 • Een federatie/sportdienst kan zich alleen of samen met andere federaties/sportdiensten kandidaat stellen als partner. Er kunnen maximum 8 trajecten plaatsvinden in 2019. De partners leggen een geschikte locatie vast voor de workshops binnen de afgesproken regio, rekruteren clubs (streefcijfer = 12 clubs) die aan de vooropgestelde criteria voldoen, voorzien op elke workshop een aanwezige verantwoordelijke, voorzien voorafgaand aan de workshops en tijdens de pauze een drankje voor de deelnemers, drukken voor elke workshop het lesmateriaal af en gaan akkoord met de praktische richtlijnen voor partners.
 • Enkel clubs die aan volgende criteria voldoen, kunnen deelnemen aan een traject: de club is gemotiveerd om deel te nemen, de deelname wordt gedragen binnen het bestuur van de club, de club engageert zich om steeds met 2 dezelfde personen aanwezig te zijn op de 5 vastgelegde workshops (telkens 3 uur) en de club is aangesloten bij een erkende sportfederatie.
 • Het Dynamo Project coördineert de verschillende trajecten, legt in samenspraak met de partner per traject een regio en data voor de workshops vast, voorziet de workshopbegeleider en de ontwikkelde lesinhoud, voorziet een brochure "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" met bijhorende tools voor alle deelnemers, staat in voor de kostprijs van de drankjes voor de deelnemers tijdens de workshops, levert het lesmateriaal voor elke workshop printklaar aan en bezorgt na afloop van de trajecten een attest van deelname aan elke club.
 • De federatie/sportdienst betaalt een factuur twv 310 euro per deelnemende club aan het Dynamo Project. Het staat de federatie/sportdienst vrij om een deel van de kostprijs door te rekenen aan haar deelnemende clubs. Partners proberen 12 sportclubs te rekruteren. Indien een club onder meerdere partners valt, wordt de kostprijs gelijk verdeeld onder die partners.

Samenvatting belangrijke deadlines

 • Federaties/sportdiensten kunnen tot 30 juni 2018 een kandidatuur als partner indienen.
 • In juli & augustus 2018 bevestigt Dynamo maximum 8 partners en worden de regio's en data van de workshops vastgelegd. De partners leggen de locaties vast.
 • Eind augustus2018 bezorgt het Dynamo Project de partners de nodige informatie om de promotie naar clubs te starten.
 • Tot 31 oktober 2018 selecteren enkel de partners clubs om deel te nemen aan de geografisch verspreide trajecten.
 • Vanaf 1 november 2018 worden de eventuele vrije plaatsen in de trajecten ook open gesteld voor andere clubs en kunnen ook andere sportfederaties en sportdiensten clubs selecteren.
 • De eerste workshop van elk traject vindt plaats in januari/februari 2019, de laatste in november/december 2019.


Meer info?

In de brochure Een vrijwilligersvriendelijke sportclub vind je meer informatie over het stappenplan en getuigenissen van deelnemende clubs.

Neem voor vragen contact op met Pieter Hoof (pieter@dynamoproject.be of 09 243 12 96).

Het Dynamo Project organiseert de trajecten "Een vrijwilligersvriendelijke sportclub" samen met

Kandidaat stellen als partner voor traject in 2019

Tot 30 juni 2018 kan je federatie of sportdienst zich via deze webpagina kandidaat stellen.