Beleid

De Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. VSF overkoepelt 51 gesubsidieerde en 15 louter erkende federaties, goed voor 1,4 miljoen sporters in Vlaanderen, die sporten in meer dan 18.000 sportclubs.

Missie

De Vlaamse Sportfederatie versterkt samen met sportfederaties en sportclubs hun werking en aanbod, zodat meer mensen kwalitatief sporten.

Visie

Sport is goed voor je lichaam.
Sport is goed voor je geest.
Sport is goed voor je sociaal leven.

Wij geloven in sport.
Het gaat om veel meer dan winnen of verliezen.

Wij geloven in de meerwaarde van sport en het verenigingsleven voor kinderen, jongeren en volwassenen. Sporten in een sportclub heeft toegevoegde waarde op verschillende vlakken (fysieke gezondheid, mentale weerbaarheid, sociale competenties, zelfontplooiing,…) en in verschillende rollen (als sporter, trainer, official, vrijwilliger,…).

De Vlaamse Sportfederatie is de erkende en gesubsidieerde koepel van sportfederaties. We willen inspanningen leveren om samen met sportfederaties en sportclubs te blijven inzetten op die kracht van sport in een steeds veranderende context.

We houden de vinger aan de pols.
We maken tijd om met onze achterban in dialoog te gaan. We kennen de werking, behoeften en groeikansen en het aanbod van sportclubs en sportfederaties. We geven prioriteit aan wat hen bezig houdt, remt en stimuleert.

We vertegenwoordigen.
We geven sportclubs en sportfederaties een relevante stem. We willen hun positie verstevigen door structureel in gesprek te gaan met de overheden en andere instanties die een impact hebben op de sportsector. We ijveren voor hun belangen.

We ondersteunen.
We ontwikkelen ondersteuning die specifiek is afgestemd op de werking en noden van sportfederaties en sportclubs. Dat doen we zelf, of in samenwerking met experts en partnerorganisaties. We blinken uit door ondersteuning op maat van sportfederaties en sportclubs. We differentiëren ons aanbod volgens de nood of werking per individuele federatie of (deel)groep van sportfederaties. We waken hierbij over een evenredige dienstverlening.

We faciliteren.
In de komende beleidsperiode gaat VSF nog een stap verder. We willen midden in de sector staan en de dynamiek tussen onze leden doen groeien. Als facilitator willen we impulsen geven tot uitwisseling van kennis en goede praktijken. Zo bieden we sportfederaties en sportclubs kansen zichzelf te versterken.

VSF wil impact hebben.
VSF maakt daarom duidelijke keuzes in wat ze wel en niet doet. Aan de basis van die keuze liggen twee sleutelprincipes: “focus” en “vraaggestuurd werken”. Daarbij richten we ons op de niet-betaalde sportbeoefenaar en op sporttakoverschrijdende materies. De aangesloten sportfederaties en sportclubs van erkende sportfederaties vormen de primaire doelgroep van onze dienstverlening.

Waarden

Eens VSF een keuze maakt, gaan we er voluit voor. We handelen op basis van de principes van goed bestuur en volgens onze waarden.
Onze waarden bepalen de manier waarop we onze doelstellingen realiseren en dag in dag uit te werk gaan:

Klantgericht. Op iedere vraag een antwoord. Tevreden leden zijn de kern van ons verhaal. We werken efficiënt en gericht op de praktijk.
To the point. No-nonsense aanpak. Geen tien bladzijden inleiding bij ons: we komen onmiddellijk ter zake. We communiceren duidelijk en helder.
Toegankelijk. Geen torenhoge drempel. We zijn bereikbaar. We staan open voor externe ideeën en inzichten.
We handelen respectvol en sociaal.
Kwaliteitsvol. Niet aan de oppervlakte, maar diepgaand. We blijven niet ter plaatse trappelen, maar zoeken vernieuwende oplossingen met het beste resultaat. Proactief, maar ook inspelend op behoeften van onze leden.
Betrokken. Samen naar de eindmeet. We gaan in interactie en weten wat er leeft. We hebben zin in ons werk, we zijn er ook trots op.