Beleidsplan

VSF wil inspelen op thema’s waar sportfederaties en sportclubs van wakker liggen. We geven prioriteit aan wat hen bezighoudt, remt en stimuleert. Zo werken we samen aan een sterkere, relevante sportsector.

Interesse in de strategische speerpunten van de Vlaamse Sportfederatie vzw?