Dag van de Sportclubbestuurder - Berchem - za, 21/11/2015 - 08:45

Het Dynamo Project organiseert de Dag van de Sportclubbestuurder jaarlijks in de vijf Vlaamse provincies. De Dag van de Sportclubbestuurder is dé ontmoetings- en bijscholingsdag voor sportclubbestuurders! Deelnemers kunnen bij inschrijving kiezen uit verschillende workshops en sessies, afhankelijk van hun eigen interesses en behoeftes. Elke deelnemer kan twee sessies volgen op een voormiddag.

Datum: 
zaterdag 21 november 2015
Tijdstip: 
08:45 tot 14:00
Locatie: 
Berchem
Provincie: 
Antwerpen
Dynamo thema: 
Algemene werking
Programma: 

8u45  Ontvangst met koffie en een ontbijtkoek

9u15  Start eerste reeks parallelsessies

S1

Je sportclub in beeld. Wat met recht op afbeelding en privacy?

 

De activiteiten die je sportclub organiseert, vormen vaak een leuk kader om mooie foto’s te nemen. Het gebruik van allerlei vormen van beeldmateriaal evolueert razendsnel. Foto’s kunnen op elk moment en snel genomen worden met een smartphone en onmiddellijk verspreid worden via websites en sociale media. Tijdens deze sessie verneem je alles over het recht op afbeelding en de aandachtspunten die je sportclub moet respecteren bij het nemen en verspreiden van beeldmateriaal. Dimitri Dedecker doet de relevante wetgeving uit de doeken en past ze toe op de situatie van je sportclub.

Dimitri Dedecker is een advocaat met ervaring in de sportwereld.

S2

Leiding geven als sportclubbestuurder (volzet!)

 

Leidinggeven anno 2015 verschilt totaal van het leidinggeven van vroeger. Bij situationeel leidinggeven ga je een combinatie maken van een mensgerichte en een taakgerichte stijl. Als leidinggevende moet je over een aantal kenmerken beschikken, zowel sociale als persoonlijke en een aantal vaardigheden. Het motiveren van je medewerkers is één van de sterke middelen om leiding te geven de dag van vandaag, maar pure, open communicatie blijft het sleutelwoord. Ronny Van Baelen gaat tijdens deze sessie dieper in op communicatie binnen het leidinggeven. Je ontdekt een aantal obstakels en verneemt hoe ze te overbruggen.

Ronny Van Baelen, zaakvoerder van Yamas Communicatie bvba, is een ervaren trainer in communicatieve vaardigheden.

S3

Wegwijs in fiscaliteit en de sportclub

 

De fiscus kijkt sinds enkele jaren met een vergrootglas naar de sportsector. Voornamelijk de (belastbare) vergoedingen van spelers worden door de fiscus onder de loep genomen. Deze sessie gaat dieper in op het belastingstelsel van sportbeoefenaars, trainers, opleiders, begeleiders en scheidsrechters. Met de tool "bruto-netto calculator" van het Dynamo Project worden een aantal praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Daarnaast zijn er ook nog andere fiscale aspecten die voor sportclubs niet onbelangrijk zijn. Welke inkomsten moet je aangeven in je rechtspersonenbelasting en welke bezittingen zijn belangrijks voor de patrimoniumtaks?

Pieter De Ranter van dnf sportpraktijk is een expert op gebied van btw en fiscaliteit in de sportsector.

S4

Ouders & Clubs, één doel?

 

Hoe kunnen jeugdsportclubs en ouders samen de talenten van jonge spelers ontwikkelen en hun spelplezier vergroten? Ouders komen vaak met andere verwachtingen naar het veld dan hun sportende kinderen. Soms hopen ze dat hun kinderen het goed doen omdat zij zelf nooit succesvol waren. Of ze willen dat hun kinderen alle kansen benutten die ze zelf nooit kregen. Andere ouders zoeken roem en glorie via hun talentvolle spruit. De ambities van de ouders overstijgen al eens deze van hun kinderen, tot een punt waarop kinderen meer uit plicht aan sport doen dan voor het plezier. Jeugdsportclubs moeten ouders betrekken in hun werking en kunnen hen helpen inzien wat hun motivatie is en hoe deze de prestaties en het spelplezier van hun kind beïnvloedt. En vooral hoe ze ook langs het sportveld hun ouderrol kunnen opnemen, door het verstevigen van hun competenties als supporter. Het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUBrussel) ontwikkelde in samenwerking met de UGent een vormingspakket waarmee jeugdsportclubs een ouderwerking kunnen opstarten.

De sessie wordt gegeven door Joris Lambrechts, regent LO en master in de Educatieve Studies. Onderzoeksmedewerker HIG – HUBrussel, lector aan de Lerarenopleiding van de KHLim en TVJO van STVV (2007-2014) en K. Bilzerse Waltwilder VV.

S5

Website bouwen met Drupal - Demosessie

 

Heeft je sportclub nog geen website en wil je er graag één aanmaken? Je sportclub heeft een verouderde website waar niemand binnen de club nog mee kan werken? Je zou graag overschakelen naar een flexibel systeem? Je sportclub heeft al een website, maar slechts één persoon kan die onderhouden? Je zou graag een interactieve website hebben die onderhouden kan worden door meerdere personen? Dan is het Dynamo Project Website Pakket zeker iets voor jou! Tijdens deze demosessie worden de basisfunctionaliteiten van het Website Pakket uit de doeken gedaan. Sportclubs die na deze demosessie graag een praktische bijscholing volgen om zelf het Website Pakket te testen, kunnen later instappen in een 3u-durende opleiding.

Yves Van Ginneken is handelsingenieur en sportclubondersteuner bij het Dynamo Project.

11u00  Pauze

11u20  Start tweede reeks parallelsessies

S6

Sociaalrechtelijke spelregels in je sportclub: wanneer is een RSZ-bijdrage verschuldigd op vergoedingen?

 

Wanneer vrijwilligers in sportclubs onkostenvergoedingen ontvangen op basis van de vrijwilligerswet, zijn die onkostenvergoedingen binnen bepaalde grenzen vrijgesteld van fiscale en sociale lasten. In vele sportclubs zijn echter ook personen aan de slag die vergoedingen ontvangen die de maximale onkostenvergoedingen voor vrijwilligers overschrijden. Die vergoedingen zijn wel onderworpen aan fiscale en sociale lasten. De fiscale wetgeving wordt behandeld tijdens sessie 2 “Wegwijs in fiscaliteit en de sportclub”. In deze sessie worden de sociaalrechtelijke spelregels uit de doeken gedaan. Wanneer is een bijdrage aan de RSZ verschuldigd op vergoedingen voor spelers en hoeveel bedraagt die bijdrage? Gelden hiervoor dezelfde voorwaarden als bij trainers? Wanneer valt een speler onder het statuut van “betaalde sportbeoefenaar”? Dimitri Dedecker bezorgt je een antwoord op deze vragen en illustreert met praktische voorbeelden.

Dimitri Dedecker is een advocaat met ervaring in de sportwereld en auteur van het boek “Sportrecht”.

S7

Onderhandelingstechnieken (volzet!)

 

De ganse dag door zijn we aangewezen op onderhandelen, is het niet met een leverancier of een klant, dan is het wel met de bank, met een voorzitter van een club, met personeel… En eigenaardig genoeg hebben we die vaardigheid behoorlijk onder controle gehad toen we jong waren, heel jong zelfs. Vanaf de eerste dag dat we geboren zijn, wisten we op welke manier we moesten huilen opdat moeder of vader met de melkfles kwam aangerend. Wat later wisten we perfect welke onderhandelingstechnieken we moesten gebruiken om bij opa of oma gedaan te krijgen wat van de ouders niet mocht. Als pubers wisten we ook hoe we onze ouders moesten bewerken om toch maar naar die eerste fuif te mogen gaan… En dan plots lijkt die vaardigheid verdwenen en moeten we terug leren om te onderhandelen. Dankzij enkele basistechnieken die snel toepasbaar zijn, kunnen we de slaagkans van onze onderhandelingen sterk verhogen.

Ronny Van Baelen, zaakvoerder van Yamas Communicatie bvba, is een ervaren trainer in communicatieve vaardigheden.

S8

Mijn sportclub, een vzw?

 

Is je sportclub een vzw of een feitelijke vereniging? Overweeg je een overstap naar het vzw-statuut maar vraag je je af welke voor- en/of nadelen dat met zich meebrengt? In deze sessie maakt Sofie Longerstay het onderscheid tussen een feitelijke vereniging en een vzw duidelijk. Ook wordt de relevante vzw-wetgeving voor sportclubs besproken: oprichting, formaliteiten en jaarlijkse verplichtingen komen aan bod.

Sofie Longerstay is advocaat.

S9

Multiculturaliteit in de sportclub

 

We leven in een samenleving die voortdurend in beweging is. In de steden zien we een verjonging door een nieuwe, actieve groep mensen, maar tegelijkertijd ook vergrijzing en verarming. Steden en gemeenten worden ook gekleurder – meer divers. Dat onze grootsteden en provinciesteden diverser en zelfs superdivers worden (majority-minority cities) is een feit. Dat zal niet meer veranderen. Hoe gaan we daar als sportclub mee om? Hoe communiceren we? Hoe laten we ouders met een andere origine participeren? In deze workshop geven we een aantal tools mee (‘Omgaan met diversiteit in je sportclub’) die een antwoord kunnen geven op dergelijke vragen. We raken kort ook het begrip interculturele communicatie aan en gaan in op specifieke vragen van deelnemers.

Els Haüser en Houssein El Kouy (vzw Integratie en Inburgering Antwerpen – de8) zetten het thema diversiteit in sportclubs al erg lang hoog op de agenda van de8 – met een onschatbare expertise als resultaat.

S10

G-sport in je sportclub

 

G-sport, das 100% sporten! Meer en meer interesse in G-sport, betekent ook een grotere vraag naar mogelijke G-werkingen. Wil jij als clubbestuurder 100% klaar zijn om ook met een G-werking van start te gaan? Steunpunt G-sport Vlaanderen helpt je graag op weg. Hoe begin je er aan? Welke doelgroep heb je voor ogen? Kies je voor een geïntegreerde werking of een afzonderlijke werking? Heel wat vragen waar je niet meteen een antwoord op hebt. Samen met de lesgever ga je op zoek naar de oplossingen die passen binnen jouw vereniging. De lesgever informeert jullie over de verschillende handicaps, de mogelijkheden van clubwerking, het opmaken van een stappenplan, enzovoort. Na deze vorming heb je een duidelijke kijk op mogelijke aanpassingen in de praktijk om met jouw club een G-werking op te starten. Daarnaast zorgt Steunpunt G-sport Vlaanderen voor een netwerk van 100% professionals die jou te allen tijde ondersteunen.

Het Steunpunt G-sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk Vlamingen met een handicap op een duurzame manier laten sporten of op een gezonde manier in beweging brengen.

13u05  Afsluitende broodjeslunch

Locatie en wegbeschrijving: 

Huis van de Sport

Boomgaardstraat 22
2600 Berchem

Inschrijven: 

Standaardtarief

Sportclubbestuurder erkende federatie: 
20.00 €
Medewerker erkende federatie: 
45.00 €
Sportclubbestuurder niet-erkende federatie: 
125.00 €
Medewerker niet erkende federatie: 
125.00 €
Ambtenaar: 
60.00 €
Andere: 
185.00 €
Momenteel is het inschrijvingsformulier niet zichtbaar. Daarvoor moet je ingelogd zijn. Heb je al een login? Ga dan naar de loginpagina. Heb je nog geen login, registreer je dan eerst. Eenmaal je ingelogd bent verschijnt hieronder het formulier waarmee je kunt inschrijven voor deze bijscholing.