Dag van de Sportclubbestuurder - Gent - 05/10/2019

Neem deel aan de dag van de Sportclubbestuurder in Gent. Bij inschrijving kun je kiezen uit verschillende workshops en sessies. Je kan twee sessies volgen op een voormiddag.

Deze bijscholingsdag vindt plaats in het congrescentrum Zebrastraat, een uniek gegeven in Gent. Deze inspirerende site ligt aan de rand van de stad en biedt een excellent staaltje van prachtig gerenoveerde en nieuwe architectuur. Dé perfecte omgeving om nieuwe inzichten op te doen voor jouw sportclub.

Datum: 
zaterdag 05 oktober 2019
Tijdstip: 
08:30 tot 14:00
Locatie: 
Gent
Provincie: 
Oost-Vlaanderen
Dynamo thema: 
Algemene werking
Programma: 

8u30  Ontvangst en ontbijt

9u30  Start eerste reeks parallelsessies

S1

Sport met grenzen – Aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

 

Wat doe je als een sporter foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche? Hoe zorg je voor een laagdrempelig aanspeekpunt voor mogelijke problemen? Welke gedragscode maak je op voor sporters en trainers omtrent kleedkamer- en douchegebruik? Kunnen er seksueel getinte mopjes gemaakt worden op de club met kinderen en jongeren? Mogen trainers en jongeren sms’en? Welke stappen neem je als een ouder een probleem meldt? Kan je een lid schorsen of uitsluiten voor lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Op al deze vragen biedt deze sessie over 'het vlaggensysteem' een antwoord. Het pakket bestaat uit een handleiding en 30 situaties die in de sport voorkomen. Om dit thema volwaardig in jouw club aan te pakken vind je in “Sport met grenzen: Beleidsinitiatieven” concrete acties die je als bestuur je club kan verwezenlijken. De vorming is een mix van theorie, tips, voorbeeldcases en eigen aangereikte situaties.

Uit een recent (2014) grootschalig onderzoek blijkt dat 17% van de bevraagde volwassenen in hun kindertijd en jeugd minstens één ervaring had met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. De kans dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is dus reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de juiste manier reageren. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen!

Simon De Vriendt van ICES (het Centrum Ethiek in de Sport) neemt je op een duidelijke manier mee in dit verhaal.

S2

Verenigingswerk - vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier

 

Op een correcte manier medewerkers in je sportorganisatie vergoeden bleek jarenlang de achilleshiel van het verenigingsleven. Reguliere tewerkstelling was voor de modale sportclub onbetaalbaar, terwijl vrijwilligersvergoedingen dan vaak weer te kort schoten. In de zomer van 2018 kwam verlossend nieuws. De jarenlange vraag van de sector naar een statuut voor de trainer (en andere functies binnen het verenigingsleven) werd toen ingelost door middel van het statuut verenigingswerk. Het statuut is één van de drie pijlers van de wet bijklussen (verenigingswerk – burger tot burger – deeleconomie). Dit statuut biedt sportorganisaties de mogelijkheid om op een administratief gemakkelijke én fiscaal interessante manier trainers, scheidsrechters, begeleiders enz. in hun sportorganisatie in te schakelen.
In deze sessie krijg je een helder antwoord op de vele vragen die hierbij naar boven komen, zoals: Wie kan verenigingswerker worden? Hoe combineer je het statuut met je professionele bezigheden? Hoe verricht je de aangifte? Hoeveel mag je verdienen en wat zijn de fiscale gevolgen? Na deze praktische sessie weet je perfect hoe je het verenigingswerk in jouw organisatie kunt implementeren.

Joris De Wortelaer is advocaat en stond mee aan de wieg bij het oprichten van het statuut verenigingswerk. Hij schept tijdens deze sessie hierover meer duidelijkheid.

S3

Onderhandelingstechnieken voor sportclubbestuurders

 

De ganse dag door zijn we aangewezen op onderhandelen, is het niet met een lid of trainer, dan is het wel met de bank, met een collega-bestuurslid, met vrijwillige medewerkers… En eigenaardig genoeg hebben we die vaardigheid behoorlijk onder controle gehad toen we jong waren, heel jong zelfs. Vanaf de eerste dag dat we geboren zijn, wisten we op welke manier we moesten huilen opdat moeder of vader met de melkfles kwam aangerend. Wat later wisten we perfect welke onderhandelingstechnieken we moesten gebruiken om bij opa of oma gedaan te krijgen wat van de ouders niet mocht. Als pubers wisten we ook hoe we onze ouders moesten bewerken om toch maar naar die eerste fuif te mogen gaan… En dan plots lijkt die vaardigheid verdwenen en moeten we terug leren om te onderhandelen. Dankzij enkele basistechnieken die snel toepasbaar zijn, kunnen we de slaagkans van onze onderhandelingen sterk verhogen.

Filip De Craemer is docent bij Syntra West en een ervaren trainer in communicatievaardigheden. Filip is zelf sportclubbestuurder in een grote loopclub en neemt deze ervaringen dan ook zeker mee in zijn sessies. 

S4

Aantrekken van nieuwe & jongere vrijwilligers. Hoe vergroten we de kans op succes?

 

De perceptie leeft dat jongere mensen moeilijk te motiveren zijn tot vrijwilligerswerk, laat staan hen te motiveren tot een vast engagement. De waarheid ligt eerder in vandaag een enorm vrijetijdsaanbod is en vrijwilligerswerk is daar een onderdeel van. Vrijwilligers van vandaag vertrekken sterker vanuit hun noden en gaan van daaruit op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. Veelal is dat er een waar het leuk is én waar ze zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen om een bijdrage te leveren. Maar wat betekent dit nu voor onze sportclub? Vrijwilligersorganisaties van vandaag staan voor de opdracht om hun structuur en cultuur te actualiseren en af te stemmen op de noden van de hedendaagse burger/vrijwilliger. Het managen van de verwachtingen van bestaande en aankomende vrijwilligers is hierbij dé opdracht. Hoe maken we van rekruteren een permanent en laagdrempelig gebeuren dat aansluit op de noden van de burger van vandaag? Wat zijn concrete handvaten die we in de dagdagelijkse realiteit kunnen gebruiken om te zorgen dat we vrijwilligers makkelijker kunnen aantrekken én dat ze zich goed en gewaardeerd voelen? Allemaal zaken die aan bod komen in deze sessie!

Marianne Cap is freelance medewerker bij Vrijwilligerswerk Werk, een organisatie die ondersteuning biedt tot bewust en sterk vrijwilligerswerk.

S5

Sponsoring in jouw sportclub

 

Sporten kost geld. En dat geld is moeilijk te vinden... Maar moeilijk gaat ook! Kom dus luisteren hoe clubs extra fondsen kunnen werven en dromen kunnen waarmaken. In deze heel concrete sessie geven we je graag tal van tips & tricks mee. En ontdek dus op een interactieve en spontane manier hoe iedereen in jouw sportclub het verschil kan maken.

Jos Verschueren is directeur en docent sportmanagement aan Vrije Universiteit Brussel (PG Sport). 

S6

Sport in de toekomst

 

Het Vlaamse sportlandschap evolueert constant. Hoe blijf je ook als sportclub vernieuwen en innoveren, zowel in het beweeg- als sportaanbod? Ook in de benadering van doelgroepen, de manier van coachen en omkadering komen nieuwe technologieën en methodes ons tegemoet (artificiële intelligentie, augmentede en virtual reality, big data, gamification, …).
Sport Vlaanderen werkt samen met TomorrowLab om antwoorden te vinden op urgente vragen zoals: Hoe zal de sport er in de toekomst uitzien? Waar en wanneer zullen we in de toekomst sporten? En met wie? Welke sporten zullen populair zijn? Welke infrastructuur hebben we daarvoor nog nodig? Welke sportclubs zijn het meest ‘future proof’? Welke plaats zal technologie innemen in de sport? Hoe kunnen we meer mensen kwalitatief,  langer en vaker aan het sporten en bewegen krijgen? 
Leer in deze interactieve sessie de evoluties, trends en nieuwe technologieën (artificiële intelligentie, augmentede en virtual reality, big data, gamification, …)  in de sport onderscheiden en benoemen, en er een actieplan aan koppelen voor het beleid in jouw sportclub.

Kris De Coorde van Sport Vlaanderen verzorgt deze interactieve sessie.

11u00  Pauze

11u30 Start tweede reeks parallelsessies

S7

Eventmanagement: do's-and-don'ts bij het organiseren van een sportevenement

 

Elke club organiseert wel eens een evenement/  het jaarlijkse clubtornooi, een groot kampioenschap, een spaghetti-avond, een VIP moment voor sponsors, enz.
Hierbij is het belangrijk dat alle facetten op een systematische manier aan bod komen tijdens de voorbereiding: hoe stel je je team samen, hoe bewaak je timing, hoe motiveer je de vrijwilligers, wat met de sponsors, wat neem je best op in een contract, zijn er specifieke verzekeringen/vergunningen nodig, enz..
Aan de hand van een 10-stappenplan worden alle aspecten kort overlopen met aandacht voor de belangrijkste do's en don'ts.

Piet Meneve was jarenlang directeur/manager van de Sportdienst van Gent. Hij is eveneens docent Eventmanagement aan UGent.

S8

Sportmarketing goes digital 

 

Digitale sportmarketing. What's in a name?
Intussen weet iedereen dat je online aanwezig moet zijn als sportclub. De digitale evolutie staat niet stil.
Binnen jouw sportclub heb je een website, ben je actief op social media, maar heb je nog steeds het gevoel dat je wat kennis en vooral een richting mist?
Hoe haal je het maximum uit jouw website? Hoe zorg je met enkele eenvoudige tips en trics dat iedereen jouw website of sportevenement online terug kan vinden? Hoe implementeer je een online communicatiestrategie in jouw sportclub? Op deze en vele andere vragen krijg je antwoord tijdens deze laagdrempelige en hands-on bijscholing. Je leert er wat het voordeel is van een digitaal marketingplan binnen jouw sportclub en krijgt er de nodige handvaten om aan de slag mee te gaan. 
Digitale voorkennis is niet vereist.

Deze interactieve sessie wordt verzorgd door Falke Mally, experte in digitale marketing en is eveneens docent aan de Vives Hogeschool.

S9

Van kennis naar kunde: tips voor jouw sportclub!

 

Hoe bewust gaat jouw club om met kennis? Hoe gebeurt de kennisspreiding en hoe verankeren jullie die kennis? In deze sessie leer je technieken en tools om het ontwikkelen, delen en gebruiken van kennis te optimaliseren. Je komt te weten hoe je kennis kan verankeren binnen je club. Door de aangereikte voorbeelden en oefeningen kan je hiermee vlot aan de slag. Zo kan je als lerende club gezamenlijk evolueren van "kennen" naar "kunnen".

Sven Van Damme is geïnteresseerd in de werking en opbouw van organisaties. Hij werkt hands-on en gebruikt hierbij zijn praktische ervaringen uit het bedrijfs- en verenigingsleven.

S10

Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingsrecht toegelicht

 

Is jouw sportclub een feitelijke vereniging? Overweeg je een overstap naar het vzw-statuut, maar vraag je je af welke voor- en/of nadelen dat met zich meebrengt? Of is jouw sportclub al een vzw, maar had je graag wat meer info gekregen over het nieuwe verenigingenrecht? In deze sessie wordt het onderscheid tussen een feitelijke vereniging en een vzw duidelijk gemaakt en komen de oprichting, de formaliteiten en de jaarlijkse verplichtingen voor een vzw aan bod. Tijdens deze bijscholing wordt de relevante vzw-wetgeving voor sportclubs besproken. Op 28 februari 2019 werd namelijk het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd in het Parlement. Met ingang van 1 mei 2019 zullen nieuwe vzw’s meteen onder de nieuwe wetgeving vallen. Bestaande vzw’s hebben langer de tijd om zich in regel te stellen. Het opmaken of aanpassen van de statuten, het op de hoogte zijn van nieuwe regels rond bestuurdersaansprakelijkheid en de uitbreiding van een ‘vereniging zonder winstoogmerk’ naar een ‘vereniging zonder winstuitkering’ zijn enkele redenen waarom deze bijscholing een must is voor bestuurders van een (sport)vzw.

Sarah Denoo licht het nieuwe verenigingsrecht toe. Zij is juriste bij Scwitch, een organisatie die  socioculturele organisaties ondersteunt in hun zakelijk beheer.

S11

Sportivos: verantwoord omgaan met alcohol in de sportclub en -kantine (geannuleerd)

 

Welke wettelijke verantwoordelijkheid heeft je sportclub en de barmedewerkers bij het schenken van alcohol? Wat kunnen en mogen barmedewerkers doen en wat niet? Wat wanneer er problemen ontstaan ten gevolge van alcoholgebruik? Hoe ga je als club om met druggebruik door leden? En nog belangrijker: hoe kan je incidenten voorkomen? In deze workshop gaan de deelnemers met een preventiewerker aan de slag met het bestaande aanbod voor clubs. Hoe kan een sportclub preventief werken rond alcohol- en drugs? Wat zijn laagdrempelige methodieken? Hoe kan je structureel aan de slag gaan? De doelstelling is een sportclub waar oud en jong, man en vrouw, zich altijd welkom, veilig en thuis voelt.Sportivos is een preventietraject voor sportclubs.

Een preventiemedewerker van Sportivos deelt zijn/haar expertise rond het traject.

S12

Nieuwe inzichten in gedragsprofielen via het DiSC-model. Hoe kan ik beter omgaan met andere profielen?

 

De Amerikaanse psycholoog William Marston ontwikkelde op basis van de persoonlijkheidstheorie van de psycholoog Jung het DiSC model. DiSC wordt omschreven als de universele taal van gedrag en emoties. Het is een taal over hoe wij ons gedragen. Mensen zijn zich het meest op hun gemak wanneer zij hun favoriete gedragsstijl kunnen gebruiken. Veel mensen voelen zich ongemakkelijk in contacten met anderen die anders zijn dan zijzelf en zich anders gedragen. En dan kunnen er ook spanningen ontstaan. Als je weet hoe jij zelf het best functioneert en kunt leren om tegemoet te komen aan de behoeften van je collega’s of medewerkers, komt dat de kwaliteit van je relaties ten goede. Zo is DiSC toe te passen op alle terreinen van het leven: opvoeding, tijdmanagement, leidinggeven en teamwerk, onderhandelen, relaties en ga zo maar door. Op ieder terrein kun je leren inzien hoe je zelf het liefst reageert en waar je valkuilen liggen. Maar ook hoe je veranderingen kunt aanbrengen. Je leert meer begrip op te brengen voor mensen die anders in elkaar zitten. Het feit dat mensen verschillend zijn kan juist worden gezien als een welkome aanvulling. Kortom, het DiSC-profiel kan je nieuwe inzichten geven in jezelf en de ander en je helpen om meer in harmonie met jezelf en je omgeving te leven.

Filip De Craemer is docent bij Syntra West en een ervaren trainer in communicatievaardigheden. Filip is zelf sportclubbestuurder in een grote loopclub en neemt deze ervaringen dan ook zeker mee in zijn sessies. 

13u00 Afsluitende walking lunch & netwerkmoment

13u45-14u45 Clubgrade voor beginners (optioneel)

 

Maak kennis met Clubgrade

Net dat trapje hoger. Is dat ook waar jullie in de club naar streven? Willen jullie steeds net iets beter doen? Willen jullie een club zijn waar iedereen in dezelfde richting kijkt? Wil je zorgen dat jouw sterke organisatie staande blijft met alle nieuwe uitdagingen die dagelijks op jullie pad komen? En vooral, willen jullie de clubs worden die het sportlandschap versterken?

Samen met Clubgrade bezorg je jouw club de upgrade die het nodig heeft. Clubgrade neemt je mee in een uniek begeleidingstraject waar je kunt experimenteren met verschillende ondersteuningsvormen, en dit onder begeleiding van een professioneel team.
Tijdens deze informatieve sessie kom je alles te weten over het project. Hierna instappen is uiteraard niet verplicht. 

Ellen Mallezie is coördinator van Clubgrade en wil samen met jou het beste uit jouw club halen.

Meer info over Clubgrade vind je hier. 

 

Locatie en wegbeschrijving: 

Zebrastraat - Zebrastraat 32/001 - 9000 Gent

Gratis gereserveerde parking: Parking Sint-Pietersplein (P10) – Sint-Pietersplein, 9000 Gent. Deze parking is gelegen op 800m van “Zebrastraat”. Klik hier om de korte wandelroute (via Kantienberg en Leeuwstraat) en parkeerinformatie te bekijken.

Inschrijven: 

Het standaardtarief geldt bij tijdige inschrijving vóór 26 september 2019 voor de editie in Gent. Nadien zullen de tarieven lichtjes stijgen.

Standaardtarief

Sportclubbestuurder erkende federatie: 
20.00 €
Medewerker erkende federatie: 
45.00 €
Sportclubbestuurder niet-erkende federatie: 
60.00 €
Medewerker niet erkende federatie: 
60.00 €
Ambtenaar: 
60.00 €
Onderwijs: 
30.00 €
Andere: 
100.00 €
Momenteel is het inschrijvingsformulier niet zichtbaar. Daarvoor moet je ingelogd zijn. Heb je al een login? Ga dan naar de loginpagina. Heb je nog geen login, registreer je dan eerst. Eenmaal je ingelogd bent verschijnt hieronder het formulier waarmee je kunt inschrijven voor deze bijscholing.