Dag van de Sportclubbestuurder - Gent - 24/10/2020

Neem deel aan de dag van de Sportclubbestuurder in Gent. Bij inschrijving kun je kiezen uit verschillende workshops en sessies. Je kan twee sessies volgen op een voormiddag.

Deze bijscholingsdag vindt plaats in het congrescentrum Zebrastraat, een uniek gegeven in Gent. Deze inspirerende site ligt aan de rand van de stad en biedt een excellent staaltje van prachtig gerenoveerde en nieuwe architectuur. Dé perfecte omgeving om nieuwe inzichten op te doen voor jouw sportclub.

 

Datum: 
zaterdag 24 oktober 2020
Tijdstip: 
08:30 tot 14:00
Locatie: 
Gent
Provincie: 
Oost-Vlaanderen
Dynamo thema: 
Algemene werking
Programma: 
8u30Onthaal & ontbijt
9u30Start eerste reeks parallelsessies
11u00Pauze
11u30Start tweede reeks parallelsessies
13u00Afsluitende walking lunch & netwerkmoment

 

Eerste reeks parallelsessies

 

Sessie 1

Mijn sportclub een vzw? De nieuwe vzw-wetgeving toegelicht.

Is jouw sportclub een feitelijke vereniging? Overweeg je een overstap naar het vzw-statuut, maar vraag je je af welke voor- en/of nadelen dat met zich meebrengt? Of is jouw sportclub al een vzw, maar had je graag wat meer info gekregen over het nieuwe verenigingenrecht? In deze sessie wordt het onderscheid tussen een feitelijke vereniging en een vzw duidelijk gemaakt en komen de oprichting, de formaliteiten en de jaarlijkse verplichtingen voor een vzw aan bod.

Tijdens deze sessie wordt de relevante vzw-wetgeving voor sportclubs besproken. Op 28 februari 2019 werd namelijk het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd in het Parlement. Met ingang van 1 mei 2019 vallen nieuwe vzw’s meteen onder de nieuwe wetgeving. Bestaande vzw’s hebben langer de tijd om zich in regel te stellen. Het opmaken of aanpassen van de statuten, het op de hoogte zijn van nieuwe regels rond bestuurdersaansprakelijkheid en de uitbreiding van een ‘vereniging zonder winstoogmerk’ naar een ‘vereniging zonder winstuitkering’ zijn enkele redenen waarom deze bijscholing een must is voor bestuurders van een (sport)vzw.

Dylan Peere

 

 

 

 

 

Sessie 2

Ouders langs de zijlijn: een vloek of een zegen?
Een modeltraject voor ouderwerking op clubniveau.

Ouders langs de zijlijn van het sportveld kunnen zowel een vloek als een zegen zijn voor hun sportende kind. Tijdens deze opleiding kijken we aan hand van 15 concrete problemen die sportclubs met ouders kunnen ondervinden, en geven we concrete tips en handvaten aan sportclubbestuurders: hoe pak je deze situaties aan, welke afspraken maak je, hoe kan moeilijkheden in de toekomst vermijden? Daarna presenteren we een modeltraject voor sportclubs om een sterke ouderwerking op te zetten.

Deze sessie wordt verzorgd door Simon De Vriendt van ICES (Centrum Ethiek in de Sport).

Simon De Vriendt

 

 

 

Sessie 3

Social media binnen je sportclub - Aan de slag met Facebook & Instagram

Social media is niet meer weg te denken tegenwoordig. En vandaag zijn zo goed als alle sportclubs en hun leden aanwezig en actief op minstens één sociaal platform: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat… In deze hands-on bijscholing krijg je inzicht in het sociale medialandschap en leer je vooral hoe Facebook en Instagram een sterke meerwaarde is voor je sportclub.  

De voordelen zijn gekend: sociale media vormen misschien wel het interessantste onderdeel in de communicatiestrategie van je sportclub; niet alleen voor externe visibiliteit, maar ook voor interne communicatie. Zo kan je sportclub via sociale media potentiële leden en vrijwilligers bereiken, interessante informatie van andere organisaties opvolgen en delen en de reeds bestaande communicatiekanalen versterken. Actief zijn op sociale media vergt natuurlijk wel inspanningen van je sportclub, maar nog belangrijker is dat je het juist inzet. Je wilt je inspanningen uiteraard beloond zien.

Christophe Toye

 

 

 

 

Sessie 4

Hoe omgaan met perfectionisme in je sportclub?

Een sportclubclubbestuurder die zoveel overuren maakt om zijn sportclub in goede banen te leiden dat hij er stilletjes aan aan onderdoor gaat.
Een trainer die tot in de perfectie wil gaan bij de begeleiding van zijn atleten, met soms desastreuse gevolgen voor de emotionele gezondheid van zijn sporters.
Een sporter waarvoor de prestaties nooit goed genoeg kunnen zijn en nooit tevreden is.
Een sportouder die vanuit zijn eigen perfectionisme zijn kind zo hard pusht dat het kind faalangstig wordt en uiteindelijk zelf zeer hinderlijk perfectionisme ontwikkelt.

Perfectionisme kan een heel negatieve invloed hebben op werk, relaties, gezin en uiteindelijk sijpelt het ook door naar onze vrijetijdsbesteding. Tijdens deze workshop leggen we de vinger op wat perfectionisme nu precies is, hoe het de kop kan opsteken in het sportclubgebeuren, wat de gevolgen ervan zijn en hoe je hier als sportclubbestuurder mee kan omgaan.

Evy Van Coppenolle is coach in time management, loopbaanbegeleiding en perfectionisme en heeft jarenlange ervaring in de sportsector.

Evy Van Coppenolle

 

 

 

 

 

 

Sessie 5

Awareness rond cybersecurity en privacy in je sportclub

We leven in een digitale wereld waar alles geconnecteerd is door de technologie van het internet. We zijn voortdurend online en delen informatie via allerlei kanalen, zoals het wereldwijde web en de cloud (denk aan e-mail, smartphone, apps, social media, …). Oog hebben voor privacy wordt daarbij steeds belangrijker. 

Maar ook in deze digitale wereld zijn er mensen met minder goede bedoelingen. Internetcriminaliteit (of cybercrime) groeit met de dag en maakt gebruik van de zwakke plekken in de ketting. 

Iedereen die ICT-systemen gebruikt (denk aan computers, laptops, smartphones, social media, websites, …) kan slachtoffer worden, dus ook sportclubs. In deze sessie word je bewust gemaakt van de soorten bedreigingen die er bestaan en wat jullie als lokale sportclub preventief kunnen doen om de digitale veiligheid te verbeteren. Daarbij worden onderwerpen als phishing, ransomware, social engineering en informatieveiligheid praktisch toegepast op sportclubs. 

Emmanuel Steyaert

 

 

 

 

Sessie 6

Aan de slag met een jeugdsportbeleidsplan binnen jouw club

Een jeugdsportbeleidsplan is in de eerste plaats een navigatie-instrument voor de jeugdwerking binnen de club. Het plan geeft aan wat je voor de jeugdwerking belangrijk vindt, waar je op korte en langere termijn naartoe wilt, evenals de weg die je stap voor stap moet bewandelen om je doelstellingen te bereiken. Deze sessie schetst op een begrijpelijke manier de opbouw van zo’n beleidsplan.

Tom Van Look reikt je praktische tips aan om het plan een breed draagvlak te geven en het meetbaar/opvolgbaar te maken.  

Tom Van Look 


Tweede reeks parallelsessies

 

 

 

Sessie 7

Verenigingswerk: hoe moet het nu verder?

Op een correcte manier medewerkers in je sportorganisatie vergoeden bleek jarenlang de achilleshiel van het verenigingsleven. Reguliere tewerkstelling was voor de modale sportclub onbetaalbaar, terwijl vrijwilligersvergoedingen dan vaak weer te kort schoten. In de zomer van 2018 kwam verlossend nieuws. De jarenlange vraag van de sector naar een statuut voor de trainer (en andere functies binnen het verenigingsleven) werd toen ingelost door middel van het statuut verenigingswerk. Het statuut is één van de drie pijlers van de wet bijklussen (verenigingswerk – burger tot burger – deeleconomie). Dit statuut biedt sportorganisaties de mogelijkheid om op een administratief gemakkelijke én fiscaal interessante manier trainers, scheidsrechters, begeleiders enz. in hun sportorganisatie in te schakelen. Helaas werd het statuut in april 2020 vernietigd door het Grondwettelijk Hof. De regeling blijft -onder zijn huidige vorm- nog bestaan tot 31 december 2020.

Ook benieuwd hoe het nu verder moet? In deze sessie kaarten we de gevolgen aan van de vernietiging van het statuut verenigingswerk en bespreken we welke vergoedingsmogelijkheden er zijn binnen je sportclub.

Joris De Wortelaer

 

 

 

 

Sessie 8

Alternatieve financiering voor sportclubs

Wil jouw sportclub al lang dat ene project realiseren maar beschikken jullie niet over voldoende middelen? Dan is deze sessie op jullie lijf geschreven!

Willen jullie nieuw sportmateriaal kopen of misschien wel een eigen terrein of gebouw (ver)bouwen? Dan zal je vereniging over een behoorlijk kapitaal moeten beschikken. Als je op zoek gaat naar geld dan merk je al snel dat weinig banken bereid zijn om een lening voor een vereniging aan te gaan. Gelukkig zijn er ook een aantal alternatieven zoals crowdfunding, win-winlening, obligaties, ...

In deze sessie bekijken we de verschillende mogelijkheden, waar je rekening mee moet houden en hoe je hiermee van start kan gaan. 

Roeland Zwaenepoel

 

 

 

Sessie 9

Clubgrade: "Maak een 2.0 cultuur mogelijk in je sportclub!"

Een sportclub besturen is een vak. Sportclubs 2.0 en futureproof besturen is een overtuiging én een passie. Clubgrade vertrekt vanuit 1 basisprincipe: iedereen is van belang binnen de club.
Wat is nu een 2.0 benadering, hoe passen we dit toe? En hoe spelen we hier als clubbestuurder een belangrijke rol in?
Of herken je het dat jouw bestuur een steeds kleiner wordende kern is die blijft wroeten om alles rond te krijgen? We bekijken het samen in een interactieve sessie samen met Koen Vermeulen. 

Begeleiding

Koen Vermeulen van Vrijwilligerswerk Werkt brengt in het VSF Clubgrade team expertise binnen in het begeleiden van strategische veranderingsprocessen rond structuur en cultuur in organisaties. 
Hij was vanaf het begin betrokken bij Clubgrade. 
Koen deelt met zijn vurige gedrevenheid graag enkele tips en tricks omtrent het besturen van je club.

Meer info: www.clubgrade.be.

Koen Vermeulen en Ellen Mallezie

 

 

 

 

 

 

 

Sessie 10

G-Sport binnen je club

Ben je in contact gekomen met een vraag van een persoon met een beperking die graag zou sporten in je sportclub? Denk je eraan G-sport in je sportclub mogelijk te maken?  

Dan ga je je misschien volgende vragen stellen: Hoe begin je eraan? Naar welke doelgroep richt je je best? Vraagt dit een groot financieel draagvlak van de club? Hoe recruteer je deelnemers? Welke kennis is vereist om deze doelgroep te begeleiden? Wie kan ons hierbij helpen? 

Met de praktische tips & tricks die je in deze sessie zal vernemen formuleren we antwoorden op al deze vragen en helpen we jou om stap voor stap je G-werking uit te bouwen.  

Het is een duwtje in de rug om jou te overtuigen om ervoor te gaan.
Want iedereen verdient het om te kunnen sporten? Toch? 

Katrien De Clercq

 

 

 

Sessie 11

Zelf video maken met je smartphone

Video is hot. En zie je overal verschijnen. Ook als sportclub wil je inzetten op video op je communicatiekanalen. Maar hoe pak je dit zelf aan binnen jouw club? Met beperkte kennis en een klein budget.
De smartphone biedt steeds meer mogelijkheden om video te maken en zelfs te monteren. In deze sessie krijg je een introductie van het gebruik van je smartphone voor video. Met voorbeelden en tips voor bruikbare tools. 

Wolfram Carlier

 

 

 

Sessie 12

Onderhandelingstechnieken voor sportclubbestuurders

Hoeveel keer per dag onderhandelen we? Wat is onderhandelen trouwens?

In deze opleiding leer je hoe je een onderhandeling goed kan voorbereiden. Daarnaast worden de negen fasen van een onderhandeling besproken en wordt er stilgestaan bij de mogelijke valkuilen. Hoe omschrijven we waarover de onderhandeling zal gaan, welk klimaat probeer je te creëren, hoe houd je de machtsbalans in evenwicht en hoe leg je niet onmiddellijk al jouw kaarten op tafel? Wat doe ik als de onderhandeling niet loopt zoals ik het graag wil? Welke fouten mag ik absoluut niet maken? 

Afsluiten doen we met een aantal tips en mooie openingszinnen om een onderhandeling te starten. 

De opleiding is interactief. 

Filip De Craemer

 

 

 

 

Locatie en wegbeschrijving: 

Zebrastraat

Zebrastraat 32/001
9000 Gent

Inschrijven: 

Het standaardtarief geldt bij tijdige inschrijving vóór 13 oktober 2020 voor de editie in Gent. Nadien zullen de tarieven lichtjes stijgen.

Standaardtarief

Sportclubbestuurder erkende federatie: 
15.00 €
Medewerker erkende federatie: 
35.00 €
Sportclubbestuurder niet-erkende federatie: 
50.00 €
Medewerker niet erkende federatie: 
50.00 €
Ambtenaar: 
50.00 €
Onderwijs: 
20.00 €
Andere: 
90.00 €
Momenteel is het inschrijvingsformulier niet zichtbaar. Daarvoor moet je ingelogd zijn. Heb je al een login? Ga dan naar de loginpagina. Heb je nog geen login, registreer je dan eerst. Eenmaal je ingelogd bent verschijnt hieronder het formulier waarmee je kunt inschrijven voor deze bijscholing.