Dag van de Sportclubbestuurder - Gent - za, 10/10/2015 - 09:30

Het Dynamo Project organiseert de Dag van de Sportclubbestuurder jaarlijks in de vijf Vlaamse provincies. De Dag van de Sportclubbestuurder is dé ontmoetings- en bijscholingsdag voor sportclubbestuurders! Deelnemers kunnen bij inschrijving kiezen uit verschillende workshops en sessies, afhankelijk van hun eigen interesses en behoeftes. Elke deelnemer kan twee sessies volgen op een voormiddag.

Datum: 
zaterdag 10 oktober 2015
Tijdstip: 
09:30 tot 14:30
Locatie: 
Gent
Provincie: 
Oost-Vlaanderen
Dynamo thema: 
Algemene werking
Programma: 

9u00  Ontvangst met koffie en een ontbijtkoek

9u30  Start eerste reeks parallelsessies

S1

Je sportclub en sociale media. Bouw een community op rond je vereniging! - Inleidende sessie - VOLZET

 

Het wereldwijde web is ondertussen een volgroeide twintiger. En vandaag zijn zo goed als alle sportclubs en hun leden aanwezig en actief op minstens één sociaal platform: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat… De voordelen zijn gekend: sociale media vormen misschien wel het interessantste onderdeel in de communicatiestrategie van je sportclub; niet alleen voor externe visibiliteit, maar ook voor interne communicatie. Zo kan je sportclub via sociale media potentiële leden en vrijwilligers bereiken, interessante informatie van andere organisaties opvolgen en delen en de reeds bestaande communicatiekanalen versterken. Het kan zelfs je sponsorinkomsten beïnvloeden! Actief zijn op sociale media vergt natuurlijk wel inspanningen van je sportclub, maar nog belangrijker is dat je ze juist inzet. Je wilt je inspanningen uiteraard beloond zien. Het grote misverstand is dat sociale media onze manier van communiceren drastisch heeft veranderd. Maar niets is minder waar: het is na de magazines, telefoon, tv, fax en e-mail gewoon de volgende tool waarmee we communiceren. Dus wat betekent sociale media anno 2015? In deze sessie krijg je inzicht in het sociale media landschap en leer je vooral hoe Facebook een sterke meerwaarde is voor je sportclub. Jelle Verdoodt definieert sociale media, gaat diep in op Facebook en toont de plaats daarvan binnen jouw communicatie- en marketingaanpak. Je krijgt tips en tricks om sterk te starten, of om je Facebook-aanwezigheid naar een nòg hoger niveau te brengen. Dit is een inleidende sessie is en geen praktische workshop. Je gaat tijdens de sessie dus zelf niet aan slag met Facebook.

Jelle Verdoodt is als de oprichter van Sportcareers erg actief op sociale media.

S2

Leiding geven als sportclubbestuurder - VOLZET

 

Leidinggeven anno 2015 verschilt totaal van het leidinggeven van vroeger. Bij situationeel leidinggeven ga je een combinatie maken van een mensgerichte en een taakgerichte stijl. Als leidinggevende moet je over een aantal kenmerken beschikken, zowel sociale als persoonlijke en een aantal vaardigheden. Het motiveren van je medewerkers is één van de sterke middelen om leiding te geven de dag van vandaag, maar pure, open communicatie blijft het sleutelwoord. Ronny Van Baelen gaat tijdens deze sessie dieper in op communicatie binnen het leidinggeven. Je ontdekt een aantal obstakels en verneemt hoe ze te overbruggen.

Ronny Van Baelen, zaakvoerder van Yamas Communicatie bvba, is een ervaren trainer in communicatieve vaardigheden.

S3

Speeddate voor sportclubbestuurders: wissel kennis en ervaringen uit!

 

Een goed beleid uitstippelen, vrijwilligers rekruteren, omgaan met specifieke wetgeving, structuur aanbrengen in de club, organiseren van evenementen, samenwerken met andere sportorganisaties, aantrekken van nieuwe leden, … Het bestuur van een sportclub staat voor heel wat uitdagingen. Misschien ondervindt je sportclub moeilijkheden bij een bepaalde uitdaging, terwijl een andere sportclub er al een oplossing voor gevonden heeft. Ongetwijfeld lopen heel wat zaken erg goed in de sportclub en kunnen andere sportclubs hieruit leren. Tijdens deze speeddatesessie onder begeleiding van Piet Meneve wisselen de deelnemers onderling kennis en ervaringen uit rond verschillende onderwerpen.

Piet Meneve was jarenlang directeur/manager van de Sportdienst van Gent.

S4

Multiculturaliteit in de sportclub

 

We leven in een samenleving die voortdurend in beweging is. In de steden zien we een verjonging door een nieuwe, actieve groep mensen, maar tegelijkertijd ook vergrijzing en verarming. Steden en gemeenten worden ook gekleurder – meer divers. Dat onze grootsteden en provinciesteden diverser en zelfs superdivers worden (majority-minority cities) is een feit. Dat zal niet meer veranderen. Hoe gaan we daar als sportclub mee om? Hoe communiceren we? Hoe laten we ouders met een andere origine participeren? In deze workshop geven we een aantal tools mee (‘Omgaan met diversiteit in je sportclub’) die een antwoord kunnen geven op dergelijke vragen. We raken kort ook het begrip interculturele communicatie aan en gaan in op specifieke vragen van deelnemers.

Els Haüser en Houssein El Kouy (vzw Integratie en Inburgering Antwerpen – de8) zetten het thema diversiteit in sportclubs al erg lang hoog op de agenda van de8, met een onschatbare expertise als resultaat.

S5

Mijn sportclub, een vzw?

 

Is je sportclub een vzw of een feitelijke vereniging? Overweeg je een overstap naar het vzw-statuut maar vraag je je af welke voor- en/of nadelen dat met zich meebrengt? In deze sessie maakt Sofie Longerstay het onderscheid tussen een feitelijke vereniging en een vzw duidelijk. Ook wordt de relevante vzw-wetgeving voor sportclubs besproken: oprichting, formaliteiten en jaarlijkse verplichtingen komen aan bod.

Sofie Longerstay is advocaat.

11u15  Pauze

11u45  Start tweede reeks parallelsessies

S6

Nieuwsbrieven schrijven voor je sportclub (demosessie) - VOLZET

 

Wil je voor je volgende activiteit heel veel mensen uitnodigen? Dan kan je daarvoor best een nieuwsbrief versturen per e-mail. Bij deze demo gaan we stap voor stap aan de slag. Hoe verzamel je e-mailadressen en wat is toegelaten? Daarna gaan we aan de slag met MailChimp; gratis online software waarmee je je nieuwsbrieven opmaakt. Eens de nieuwsbrief verstuurd is kan je opvolgen hoeveel mensen je nieuwsbrief effectief gezien hebben.

Youri Tack is freelance lesgever ICT en richt zich vooral op verenigingen en vrijwilligers.

S7

Onderhandelingstechnieken

 

De ganse dag door zijn we aangewezen op onderhandelen, is het niet met een leverancier of een klant, dan is het wel met de bank, met een voorzitter van een club, met personeel… En eigenaardig genoeg hebben we die vaardigheid behoorlijk onder controle gehad toen we jong waren, heel jong zelfs. Vanaf de eerste dag dat we geboren zijn, wisten we op welke manier we moesten huilen opdat moeder of vader met de melkfles kwam aangerend. Wat later wisten we perfect welke onderhandelingstechnieken we moesten gebruiken om bij opa of oma gedaan te krijgen wat van de ouders niet mocht. Als pubers wisten we ook hoe we onze ouders moesten bewerken om toch maar naar die eerste fuif te mogen gaan… En dan plots lijkt die vaardigheid verdwenen en moeten we terug leren om te onderhandelen. Dankzij enkele basistechnieken die snel toepasbaar zijn, kunnen we de slaagkans van onze onderhandelingen sterk verhogen.

Ronny Van Baelen, zaakvoerder van Yamas Communicatie bvba, is een ervaren trainer in communicatieve vaardigheden.

S8

Samen werken als sportclubs. Er liggen zeker kansen, maar hoe begin je eraan? - VOLZET

 

Ook sportclubs worden vandaag geconfronteerd met de bestuurlijke, organisatorische en maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. We worden in maatschappelijk opzicht met vraagstukken geconfronteerd die geen enkele organisatie alleen kan oplossen. Vrijwillige organisaties in het bijzonder hebben het moeilijk om hier alleen een gepast antwoord op te vinden. Samenwerking tussen sportclubs kan een oplossing bieden voor heel wat uitdagingen. Samen kun je dingen bereiken die voor individuele organisaties ondenkbaar of onmogelijk zijn. Alleen samen kunnen wij de uitdagingen en vragen van deze tijd aan. De deelnemers gaan na deze interactieve sessie onder leiding van Roel Van Caenegem naar huis met een concreet stappenplan over het aangaan van een samenwerkingsverband met een of meerdere sportclubs.

Roel Van Caenegem was van 2009 tot 2014 stafmedewerker bij ISB startte in 2014 als freelance procesbegeleider in het kader van samenwerkingsverbanden.

S9

Fondsenwerving en sponsoring: do’s-and-don’ts bij de zoektocht naar financiering

 

Sporten kost geld, zeggen ze. En dat geld is steeds moeilijker te vinden, zeggen ze. Niemand geeft nog voor sport, zeggen ze. Kom samen met ons uitvinden waarom ‘ze’ het fout hebben. Er zijn ook vandaag volop kansen om jullie sportieve fondsen te werven en dromen waar te maken. Ontdek op een interactieve en spontane manier hoe iedereen in jouw sportclub het verschil kan maken. Achterhaal samen met ons wat te doen en te laten wanneer je op zoek gaat naar extra middelen. En leer meteen ook hoe “Iedereen FUNdraiser” leidt tot “Iedereen Friendraiser” en “ALLEMAAL KAMPIOEN”.

EMOLIFE en Geert Dobbelaere brengen meer dan 100 jaar fondsenwervende en commerciële ervaring naar je sportclub.

S10

Website bouwen met Drupal - Demosessie

 

Heeft je sportclub nog geen website en wil je er graag één aanmaken? Je sportclub heeft een verouderde website waar niemand binnen de club nog mee kan werken? Je zou graag overschakelen naar een flexibel systeem? Je sportclub heeft al een website, maar slechts één persoon kan die onderhouden? Je zou graag een interactieve website hebben die onderhouden kan worden door meerdere personen? Dan is het Dynamo Project Website Pakket zeker iets voor jou! Tijdens deze demosessie worden de basisfunctionaliteiten van het Website Pakket uit de doeken gedaan. Sportclubs die na deze demosessie graag een praktische bijscholing volgen om zelf het Website Pakket te testen, kunnen later instappen in een 3u-durende opleiding.

Yves Van Ginneken is handelsingenieur en clubondersteuner bij het Dynamo Project.

13u30  Afsluitende broodjeslunch

13u30  Optioneel: namiddagprogramma Sportcongres 2015

 

Na inschrijving voor deze editie van Dag van de Sportclubbestuurder krijg je ook de kans om aan een erg voordelig tarief in te schrijven voor het namiddagprogramma van het Sportcongres. Meer info over het programma vind je op hun website.

Locatie en wegbeschrijving: 

Het Pand

Onderbergen 1
9000 Gent

Inschrijven: 

Standaardtarief

Sportclubbestuurder erkende federatie: 
20.00 €
Medewerker erkende federatie: 
45.00 €
Sportclubbestuurder niet-erkende federatie: 
125.00 €
Medewerker niet erkende federatie: 
125.00 €
Ambtenaar: 
60.00 €
Andere: 
185.00 €
Momenteel is het inschrijvingsformulier niet zichtbaar. Daarvoor moet je ingelogd zijn. Heb je al een login? Ga dan naar de loginpagina. Heb je nog geen login, registreer je dan eerst. Eenmaal je ingelogd bent verschijnt hieronder het formulier waarmee je kunt inschrijven voor deze bijscholing.