Dag van de Sportclubbestuurder - Roeselare - 06/10/2018

Het Dynamo Project organiseert de Dag van de Sportclubbestuurder jaarlijks in de vijf Vlaamse provincies. De Dag van de Sportclubbestuurder is dé ontmoetings- en bijscholingsdag voor sportclubbestuurders! Deelnemers kunnen bij inschrijving kiezen uit verschillende workshops en sessies, afhankelijk van hun eigen interesses en behoeftes. Elke deelnemer kan twee sessies volgen op een voormiddag.

Dit jaar gaat de West-Vlaamse editie door in de Roeselaarse campus van de Hogeschool VIVES.

Datum: 
zaterdag 06 oktober 2018
Tijdstip: 
08:30 tot 14:00
Locatie: 
Roeselare
Provincie: 
West-Vlaanderen
Dynamo thema: 
Algemene werking
Programma: 

8u30  Ontvangst met koffie en mini-ontbijtkoekjes

9u00  Start eerste reeks parallelsessies

S1

Sponsors vinden en duurzaam binden!

 

De financiering van je sportclub is afhankelijk van sponsoring. Het is dus uiterst belangrijk om je sponsors in de watten te leggen. Sponsors vinden en binden is een vak apart. Het is veel meer dan even langsgaan en om geld vragen. Je moet als sportclub iets te vertellen hebben en de sponsor duidelijk kunnen uitleggen welke voordelen de sponsoring inhoudt. De tijd van goodwill is voorbij en moet je als sportclub overstijgen. Uiteraard moet je ook nadenken over het contract. In deze interactieve workshop krijg je op heel concrete tips om sponsors te vinden en duurzaam te binden.

Communicatieverantwoordelijke Karl Mortier is professioneel actief als communicatie- en creatief expert. Hij is vrijwilliger bij basketbalclub Melco Ieper waar hij zijn expertise vertaalt op maat van een sportclub. Tips uit de praktijk vanop de eerste lijn!

S2

Onderhandelingstechnieken voor sportclubbestuurders

 

De ganse dag door zijn we aangewezen op onderhandelen, is het niet met een lid of trainer, dan is het wel met de bank, met een collega-bestuurslid, met vrijwillige medewerkers… En eigenaardig genoeg hebben we die vaardigheid behoorlijk onder controle gehad toen we jong waren, heel jong zelfs. Vanaf de eerste dag dat we geboren zijn, wisten we op welke manier we moesten huilen opdat moeder of vader met de melkfles kwam aangerend. Wat later wisten we perfect welke onderhandelingstechnieken we moesten gebruiken om bij opa of oma gedaan te krijgen wat van de ouders niet mocht. Als pubers wisten we ook hoe we onze ouders moesten bewerken om toch maar naar die eerste fuif te mogen gaan… En dan plots lijkt die vaardigheid verdwenen en moeten we terug leren om te onderhandelen. Dankzij enkele basistechnieken die snel toepasbaar zijn, kunnen we de slaagkans van onze onderhandelingen sterk verhogen.

Ronny Van Baelen, zaakvoerder van Yamas Communicatie bvba, is een ervaren trainer in communicatieve vaardigheden.

S3

Een hedendaags trainersbeleid voor je sportclub – Over het vinden, binden en activeren van trainers...

 

Zijn trainers ook voor jouw clubwerking een bepalende factor? Is het vinden en binden van trainers moeilijk? En blijkt een goede samenwerking tussen bestuur en trainers een uitdaging te zijn? Deze sessie geeft je een inspirerende kijk op een hedendaags trainersbeleid. We staan samen stil bij je trainersaanpak: Wat mogen club en trainer van elkaar verwachten? Hoe zorg je voor een goede communicatie? Hoe verhoog je de betrokkenheid? Hoe kan je trainers gericht ondersteunen? Hoe ga je om met trainersvergoedingen ? Wat verstaan we onder een goede trainer? En wat als het niet loopt zoals verhoopt? Een succesvol trainersbeleid vraagt een oplossingsgerichte aanpak. Deze sessie helpt je oplossingen te vinden met concrete stappen en tips die je onmiddellijk in je sportclub kan toepassen.

Kenneth Bastiaens is zaakvoerder van Coach2Competence en heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van atleten en coaches op diverse niveaus.

S4

De structuur van het Vlaamse sportlandschap

 

Het sportlandschap in Vlaanderen is boeiend maar bijzonder complex. Naast sportclubs beschouwen immers tal van andere instanties sport ook als 'hun' kernopdracht en willen zij op hun manier bijdragen tot de promotie van de sport. Die instanties kennen èn weten waar zij voor staan, kan een club helpen om bij het juiste adres aan te kloppen. In deze sessie wordt het Vlaams sportlandschap op een boeiende manier ontrafeld. Zowel overheidsdiensten, non-profitorganisaties als commerciële partners passeren de revue.

Piet Meneve was jarenlang directeur/manager van de Sportdienst van Gent.

10u45  Pauze

11u15  Start tweede reeks parallelsessies

S5

Een beleidsplan voor je sportclub: voorkom een stuurloos schip!

 

Een clubbeleidsplan is in de eerste plaats een navigatie-instrument voor de clubwerking. Het plan geeft aan wat je als sportclub belangrijk vindt, waar je op korte en langere termijn naartoe wilt, evenals de weg die je stap voor stap moet bewandelen om je doelstellingen te bereiken. Deze sessie schetst op een begrijpelijke manier de opbouw van zo’n beleidsplan. De lesgever overloopt samen met jou de verschillende onderdelen van  een meerjarenplan en reikt praktische tips aan. Na de sessie zullen de deelnemers in staat zijn zelf een beleidsplan op te stellen voor hun club en dit op een realistische manier wat tijd en mankracht betreft.

Frank Bulcaen werkt bij Sport Vlaanderen en heeft jaren ervaring in het opstellen van beleidsplannen.

S6

Nieuwe inzichten in gedragsprofielen via het DiSC-model. Hoe kan ik beter omgaan met andere profielen?

 

De Amerikaanse psycholoog William Marston ontwikkelde op basis van de persoonlijkheidstheorie van de psycholoog Jung het DiSC model. DiSC wordt omschreven als de universele taal van gedrag en emoties. Het is een taal over hoe wij ons gedragen. Mensen zijn zich het meest op hun gemak wanneer zij hun favoriete gedragsstijl kunnen gebruiken. Veel mensen voelen zich ongemakkelijk in contacten met anderen die anders zijn dan zijzelf en zich anders gedragen. En dan kunnen er ook spanningen ontstaan. Als je weet hoe jij zelf het best functioneert en kunt leren om tegemoet te komen aan de behoeften van je collega’s of medewerkers, komt dat de kwaliteit van je relaties ten goede. Zo is DiSC toe te passen op alle terreinen van het leven: opvoeding, tijdmanagement, leidinggeven en teamwerk, onderhandelen, relaties en ga zo maar door. Op ieder terrein kun je leren inzien hoe je zelf het liefst reageert en waar je valkuilen liggen. Maar ook hoe je veranderingen kunt aanbrengen. Je leert meer begrip op te brengen voor mensen die anders in elkaar zitten. Het feit dat mensen verschillend zijn kan juist worden gezien als een welkome aanvulling. Kortom, het DiSC-profiel kan je nieuwe inzichten geven in jezelf en de ander en je helpen om meer in harmonie met jezelf en je omgeving te leven.

Ronny Van Baelen, zaakvoerder van Yamas Communicatie bvba, is een ervaren trainer in communicatieve vaardigheden.

S7

Sportivos: verantwoord omgaan met alcohol in de sportclub en -kantine

 

Tijdens deze vorming lopen we door het concept van Sportivos. Doorheen drie fasen (brons, zilver en goud) die gespreid worden over minstens evenveel seizoenen, wordt aan een haalbaar tempo een preventief beleid uitgewerkt. Samen met een preventiewerker van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo wordt bekeken welke interventies in elk van de drie fasen van de club worden verwacht. Sportivos werd zo concreet mogelijk uitgewerkt maar laat de club toch voldoende vrijheid om het concept op maat in te vullen. Het pakket heeft als belangrijkste doelstelling clubs te wapenen tegen de mogelijk vervelende gevolgen van alcohol of ander druggebruik. Zo draagt het bij aan een sportclub waar oud en jong, man en vrouw zich altijd welkom, veilig en thuis voelen.

Een lesgever van het CGG Largo loodst je door de verschillende fasen van het concept! 

S8

Sport en tewerkstelling in de private, niet-commerciële sector

 

In deze opleiding krijg je een inzicht in de verschillende mogelijke vormen van tewerkstelling in de sportsector. Je krijgt een beeld van het arbeidsrecht dat van toepassing is bij het tewerkstellen van sportbegeleiders en trainers. We bekijken welke methodes er bestaan om deze mensen legaal te verlonen en welke stappen moeten worden ondernomen om een sportbegeleider officieel tewerk te stellen. Je krijgt tevens een up-to-date stand van zaken m.b.t. het verenigingswerk. Een must voor ieder clubbestuur en alle federaties die begaan zijn met correcte en officiële tewerkstelling in de sportsector!

Met meer dan 30 jaar ervaring beschikt het kenniscentrum van Sportwerk Vlaanderen over heel wat kennis en knowhow in het domein van sport en professionele tewerkstelling.

13u00  Afsluitende broodjeslunch

Locatie en wegbeschrijving: 

VIVES - Campus Roeselare

Wilgenstraat 32
8800 Roeselare

Er zijn heel wat parkeermogelijkheden in de buurt van de locatie. Meer info hierover volgt in het herinneringsmailtje dat je, na inschrijving, ongeveer een week voor de Dag van de Sportclubbestuurder nog ontvangt.

Inschrijven: 

Het voordeeltarief (zie hieronder) is van toepassing wanneer je ten laatste inschrijft en betaalt op woensdag 26 september 2018.

Standaardtarief

Sportclubbestuurder erkende federatie: 
12.50 €
Medewerker erkende federatie: 
35.00 €
Sportclubbestuurder niet-erkende federatie: 
90.00 €
Medewerker niet erkende federatie: 
90.00 €
Ambtenaar: 
50.00 €
Onderwijs: 
20.00 €
Andere: 
155.00 €
Momenteel is het inschrijvingsformulier niet zichtbaar. Daarvoor moet je ingelogd zijn. Heb je al een login? Ga dan naar de loginpagina. Heb je nog geen login, registreer je dan eerst. Eenmaal je ingelogd bent verschijnt hieronder het formulier waarmee je kunt inschrijven voor deze bijscholing.