Investeren in eigen infrastructuur - Boom - 23/03/2017

Een organisatie van het Dynamo Project
(contact: info@dynamoproject.be of 09 243 12 94)

Datum: 
donderdag 23 maart 2017
Tijdstip: 
19:00 tot 22:00
Locatie: 
Boom
Provincie: 
Antwerpen
Dynamo thema: 
Fiscaliteit
Programma: 

Steeds meer sportclubs geven aan dat het niet eenvoudig is om als vzw een lening aan te gaan, bijvoorbeeld om eigen sportinfrastructuur neer te zetten. Toch zijn er ook heel wat voorbeelden van sportclubs die er wel in geslaagd zijn om via diverse financieringsmethoden op eigen kracht (sport)infrastructuur neer te zetten. Tijdens de thema-avond "Investeren in eigen infrastructuur" getuigen bestuurders van verschillende sportclubs en andere organisaties over hun aanpak en kan je met andere sportclubbestuurders van gedachten wisselen.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

  • 18u30: Onthaal met broodjes
  • 19u00: Verwelkoming
  • 19u05: DEEL 1: Toelichting cases met diverse financieringsmethodieken:

Case 1: TC Borgerweert, spreker Sascha Van Itterbeeck

Sascha is bestuurder bij TC Borgerweert en medewerker bij Tennis Vlaanderen. Voor infrastructuurwerken in TC Borgerweert heeft hij ervaring met onder meer het verzamelen van kapitaal via obligatieleningen bij de leden, aanvraag van een renteloze lening via Stad Antwerpen en het aanvragen van subsidies.

Case 2: Cleydael Golf, spreker Luc Feremans

Luc Feremans is gedelegeerd bestuurder van Cleydael Open Golfclub. Daarnaast is hij ook een bekende in de hockeywereld. Luc vertelt in zijn uiteenzetting toe hoe sport ook business is. Hij licht toe hoe je een opsplitsing maakt tussen een vennootschap en een vzw en met welke zaken je hierbij zeker moet rekening houden.

Case 3: Aspen Ski, spreker Yves Champagne

Yves nam tien jaar geleden de borstelbaan Aspen in Wilrijk over en staat momenteel voor een grote uitdaging, want over minder dan een jaar opent een echte sneeuwbaan in Wilrijk. Yves richt zich in zijn uiteenzetting onder meer op winwinleningen (Participatiefonds). Deze case toont een aanpak vanuit een commerciële organisatie, een andere invalshoek die inspiratie kan bieden aan sportclubs.

Case 4: Braxgata Hockeyclub, sprekers Boudewijn Muts en Erik Gysels

Boudewijn is bestuurslid van hockeyclub Braxgata en is al lange tijd professioneel actief als ontwikkelaar van vastgoedprojecten. Hij slaagde erin om de sportinfrastructuur in Boom de voorbije jaren sterk uit te bouwen door diverse manieren van financiële inbreng door leden.

  • 21u00: Pauze
  • 21u15: DEEL 2: Groepsgesprekken over de aanpak bij de cases. Elke deelnemer kiest één van de vijf cases.
  • 22u00: Einde
Locatie en wegbeschrijving: 

Braxgata Hockeyclub - Braxhouse

Kapelstraat 145
2850 Boom

Standaardtarief

Sportclubbestuurder erkende federatie: 
12.50 €
Medewerker erkende federatie: 
12.50 €
Sportclubbestuurder niet-erkende federatie: 
30.00 €
Medewerker niet erkende federatie: 
30.00 €
Ambtenaar: 
20.00 €
Onderwijs: 
20.00 €
Andere: 
30.00 €
Momenteel is het inschrijvingsformulier niet zichtbaar. Daarvoor moet je ingelogd zijn. Heb je al een login? Ga dan naar de loginpagina. Heb je nog geen login, registreer je dan eerst. Eenmaal je ingelogd bent verschijnt hieronder het formulier waarmee je kunt inschrijven voor deze bijscholing.