Bijscholing "Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingenrecht toegelicht!"