Boekhouding op maat van je sportclub

Deze brochure wordt binnenkort aangepast. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • De oude wetteksten werden vervangen door het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Venootschappen en Verenigingen.
 • Er wordt nu gesproken over grote (ook "andere dan kleine" genoemd), kleine, microverenigingen en microstichtingen. Zie nbb.be
 • De jaarrekening moet vanaf nu binnen de 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 • Verenigingen en stichtingen kunnen een vereenvoudigde boekhouding voeren indien op balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschreden worden:
  • een jaargemiddelde van max 5 werknemers
  • in totaal 334 500 euro aan andere dan niet-recurrente ontvangsten (excl. BTW)
  • in totaal 1 337 000 euro aan bezittingen
  • in totaal 1 337 000 euro aan schulden

Dubbel boekhouden

 • Microverengingen en -stichtingen mogen het micromodel voor vzw's en stichtingen gebruiken. Dit schema wordt pas in 2021 verwacht.
 • Kleine vzw's mogen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema.

Deze brochure helpt sportclubs bij het voeren van een vereenvoudigde boekhouding en maakt dus vooral kleine vzw's wegwijs in de boekhoudkundige verplichtingen. De brochure is ook een handig instrument wanneer je gebruikt maakt van één van onze boekhoudprogramma's.

Update brochure

 • Versie 5 - augustus 2013: aanvulling e-griffie (p30); aanpassing publicatiekosten (p31); aanpassing criteria heel grote vzw's, grote vzw's en kleine vzw's (p50-51, 66-67)
 • Versie 6 - december 2014: toevoeging verwijzing naar FAQ ivm gebroken boekjaar (p10); update jaartal voorbeelden (p 20, 32, 40-44, 53, 84-85, 94-103)
 • Versie 7 - mei 2018: diverse kleine inhoudelijke verduidelijkingen en lay-outmatige updates

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

 • Registreer je op de website, log in en lees de brochure online.
 • Ontvang je de brochure liever in je bus? Voeg dan de brochure toe aan je winkelwagen. Het voordeeltarief is van toepassing.

Anderen

 • Schaf een website jaarlicentie aan, log in en lees de brochure online.
 • Ontvang je de brochure liever in je bus? Voeg dan de brochure toe aan je winkelwagen. Het normale tarief is van toepassing.
Boekhouding op maat van je sportclub
14,00 €
Voordeelprijs: 
9,00 €