Mijn sportclub, een vzw?

Vragen rond het vzw-statuut? Oprichting, jaarlijkse verplichtingen of ontbinding: het komt in deze brochure allemaal aan bod!

Update brochure

  • Versie 4 - januari 2014: aanvulling e-griffie (p30); aanpassing publicatiekosten (p31); aanpassing criteria heel grote vzw's, grote vzw's en kleine vzw's (p50-51, 66-67)
  • Versie 5 - september 2019: volledige update naar aanleiding van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
  • Versie 6 - november 2019: enkele kleine updates naar¬†aanleiding van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
  • Versie 7 - februari 2021: wijzigingen omtrent digitaal vergaderen (AV en bestuursvergadering)

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Registreer je op de website, log in en lees de brochure online.
  • Ontvang je de brochure liever in je bus? Voeg dan de brochure toe aan je winkelwagen. Het voordeeltarief is van toepassing.

Anderen

  • Schaf een website jaarlicentie aan, log in en lees de brochure online.
  • Ontvang je de brochure liever in je bus? Voeg dan de brochure toe aan je winkelwagen. Het normale tarief is van toepassing.
Brochure online