001 Handleiding GDPR op maat van je sportclub

Deze handleiding bevat algemene informatie en een stappenplan om je sportclub in regel te stellen met de nieuwe privacywetgeving (GDPR). De handleiding bevat volgende onderdelen:

 • Algemene inleiding
 • Begrippen
 • Stappenplan
  • STAP 1: Bewustwording
  • STAP 2: Opmaak inventaris (adhv tool 1)
  • STAP 3: Toetsing GDPR-principes (adhv tool 2)
  • STAP 4: Register van gegevensverwerking (adhv tool 3)
  • STAP 5: Privacyverklaring (adhv tool 4)
  • STAP 6: Antwoorden op vragen van betrokkenen
  • STAP 7: Relaties met derden (tool 5)
  • STAP 8: Aangifte datalek (tool 6)

Update documenten

 • versie 2 (mei 2018): stap 7 "Relaties met derden" verduidelijking scenario's derde-verwerken en derde-ontvanger

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

 • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
 • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

 • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.