101 Onthaalbrochure voor je sportclub

Dit model voor een onthaalbrochure is een voorbeeld voor sportclubs die zelf een onthaalbrochure willen maken of vernieuwen. Er werd bij het opstellen van dit model geprobeerd met zo veel mogelijk aspecten rekening te houden die in een onthaalbrochure aan bod kunnen/moeten komen. Je kan dit model gebruiken als basis voor de onthaalbrochure van je eigen sportclub. Het spreekt voor zich dat er nogal wat zaken moeten aangepast worden in functie van je eigen sportclub en dat eigen creativiteit wenselijk is.

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.