201 Model boekhouding voor kleine vzw's

Kleine vzw's voeren minstens een vereenvoudigde boekhouding. In het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 werd vastgelegd op welke manier een vereenvoudigde boekhouding gevoerd moet worden. De bijlagen uit het KB zijn:

  • een model van dagboek van ontvangsten en uitgaven (bijlage A)
  • een jaarrekening (bijlage B en bijlage C)

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.