201 Model vereenvoudigde boekhouding

Kleine vzw's voeren minstens een vereenvoudigde boekhouding. In het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 werd vastgelegd op welke manier een vereenvoudigde boekhouding gevoerd moet worden. De bijlagen uit het KB zijn:

  • Genormaliseerd model van daboek voor verenigingen en stichtingen (vroeger bijlage A genoemd)
  • een jaarrekening (Staat van de ontvangsten en uitgaven en de toelichting) (vroeger bijlage B en C genoemd)

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.