202 Boekhoudprogramma - Excel tool

Dynamo Project ontwikkelde het 'Boekhoudprogramma - Excel tool' om je sportclub een handje te helpen. Aan de hand van deze tool kan je de vereenvoudigde boekhouding van je sportclub voeren zoals bepaald in het KB van 26 juni 2003.

In de tool kan je :

  • Rekeningen en kassen aanmaken
  • Eigen categorieën aanmaken binnen de wettelijke rubrieken (zie KB 26 juni 2003)
  • Ontvangsten en uitgaven ingeven, steeds gekoppeld aan een wettelijke rubriek en een categorie
  • Automatisch een financieel overzicht bekijken per wettelijke rubriek / categorie / kas of rekening
  • Automatisch een jaarrekening opmaken (zie KB 26 juni 2003​)

Het programma werd ontwikkeld in Excel. Zowel feitelijke verenigingen als vzw's kunnen het programma gebruikenHet programma is bedoeld voor niet-btw plichtige sportclubs aangezien je in dit Excel bestand geen btw-administratie kan voeren.

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.