302 Model factuur vrijgestelde vzw

Dit model bevat alle vermeldingen die verplicht op een factuur moet staan wanneer de sportclub gebruik maakt van de vrijstellingsregeling voor de kleine ondernemer.

Update document

  • versie 2 (2017): artikel 56bis vervangt het vorige artikel 56§2 W. Btw
  • versie 3: toevoeging rechtspersonenregister

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.