309 Memo wijzigingen btw-regime

Op 1 januari 2016 werd de kleine ondernemersgrens opgetrokken naar 25.000 euro op jaarbasis. Dat zorgt ervoor dat heel wat sportclubs een wijziging in de status van hun btw-nummer doorgeven. Clubs die een beroep willen doen op de regeling voor kleine ondernemers, kunnen alle nodige informatie terugvinden in de memo "kleine ondernemer". Er zijn nog enkele andere gevallen waarin een club haar btw-regime wijzigt, bijvoorbeeld wanneer je club al haar btw-belaste activiteiten zou stopzetten. De nieuwe memo "wijzigingen btw-regime " beschrijft de mogelijke gevallen en de bijhorende formaliteiten.

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.