309 Memo kleine ondernemer

Kleine ondernemingen (en ook sportclubs) die leveringen van goederen en diensten verrichten voorzien in het Btw-Wetboek en waarvan het jaarlijksomzetcijfer onder een grensbedrag blijft, kunnen genieten van een vrijstellingsregeling omschreven in Artikel 56bis van bet Btw-Wetboek. Vanaf 1 april 2016 werd het grensbedrag opgetrokken naar 25.000 euro.

Deze memo over kleine ondernemers geeft een antwoord op de volgende vragen:

 • Wanneer is mijn sportclub een kleine onderneming?
 • Hoe moet ik de grens van 25.000 EUR bepalen?
 • Wat zijn de gevolgen voor een kleine onderneming?
 • Moet de sportclub de btw-Administratie op de hoogte brengen?
 • Wat indien de sportclub de drempel overschrijdt?
 • Overgang normale btw-regeling naar vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

Updates

 • versie 3 (2017): kleine inhoudelijke updates
 • versie 4 (2020): kleine inhoudelijke updates

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

 • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
 • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

 • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.