310-b Formulier 604A: ingevuld voorbeeld voor een sportclub die de vrijstelling voor kleine ondernemingen wenst aan te vragen.

Het aanvragen van een btw-nummer gebeurt via Formulier 604 A. Sportclubs die hun vrijstelling van btw wensen aan te vragen kunnen dit document als voorbeeld gebruiken.

Update document

december 2020: nieuwe versie document

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.