313 Opgave 725: model van een btw-listing

Dit document is een modelopgave voor de klantenlisting. Alle afnemers moeten hierop genoteerd en doorgegeven worden.
We raden aan om deze listing via de elektronische weg (intervat) in te dienen.


Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën kan je meer informatie vinden.

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.