314 Aangifteformulier patrimoniumtaks

Naar aanleiding van het overlijden van een natuurlijke persoon moeten door de erfgenamen in principe successierechten worden betaald. Het patrimonium dat binnen een (sport)vereniging wordt opgebouwd, ontsnapt echter volledig aan deze successierechten. Om dit verlies aan successierechten te compenseren, bestaat de “taks tot vergoeding der successierechten” voor verenigingen zonder winstoogmerk.

Deze jaarlijkse belasting wordt geheven op het patrimonium van de belastingplichtige. Vandaar wordt deze belasting ook wel patrimoniumtaks genoemd. Deze belasting is niet onbelangrijk voor de sportsector aangezien vele sportclubs zijn opgericht in de vorm van een vzw. In de praktijk merken we echter dat veel sportclubs geen weet hebben van deze belasting of niet exact weten welke zaken onder de patrimoniumtaks belast worden.

Je moet dit als club zelf opvolgen. Bereikt het aangifteformulier je niet, dan moet je toch zorgen dat de aangifte gebeurt. Het aangifteformulier vind je hier terug.

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.