318 Handleiding Fiscale en sociale spelregels bij vergoedingen

Vergoedt je sportclub sommige spelers, trainers of begeleiders? Deze handleiding "Fiscale en sociale spelregels bij vergoedingen in sportclubs" geeft een praktisch overzicht van de wetgeving die hierbij van toepassing is. Indien die vergoedingen niet onder de onkostenvergoeding voor vrijwilligers vallen, dan zijn die vergoedingen namelijk in principe belastbaar.

Het Dynamo Project ontwikkelde in samenwerking met dnf sportpraktijk aanvullend op de handleiding een bruto – netto calculator. Met die bruto-netto calculator kan je berekenen wat de totale kostprijs voor je club is van vergoedingen aan een bepaalde speler of trainer, of hoeveel een speler of trainer netto zal overhouden van een brutoloon.

Update document

  • Versie 2 - oktober 2016: aanpassing grensbedrag van 9.400 euro naar 9.800 euro.
  • Versie 3 - november 2018: aanpassing grensbedrag naar 10.200
  • versie 4 - 2020: dit document wordt geüpdatet

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.