319 Bruto - netto calculator

Je sportclub kan in bepaalde gevallen de Dynamo Project bruto – netto calculator hanteren om de totale loonkost van een speler / trainer / ... in te schatten.

De bruto-netto calculator kan in twee richtingen gebruikt worden:

  • Van bruto naar netto: je berekent welk bedrag van het brutoloon netto ontvangen wordt door de persoon in kwestie en wat de totale loonkost voor de club is.
  • Van netto naar bruto: je vertrekt van het nettoloon dat een persoon krijgt om te berekenen hoeveel het brutoloon bedraagt en wat de totale loonkost voor de club is.

Je houdt echter best rekening met volgende parameters:

  • De calculator richt zich op personen die op jaarbasis maximum een brutoloon van 9.400 euro uit sportactiviteiten ontvangen.
  • De calculator houdt geen rekening met eventueel verschuldigde sociale bijdragen. Indien je denk dat die verschuldigd zijn, neem je best contact op met een sociaal secretariaat.
  • De calculator houdt geen rekening met voordelen van alle aard. Indien die toch toegekend worden, neem je best contact op met een sociaal secretariaat.

Update document

  • Versie 2 - oktober 2016: aanpassing grensbedrag van 9.400 euro naar 9.800 euro
  • Versie 3 - oktober 2019: aanpassing grensbedrag van 9.800 euro naar 10.612 euro.

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.