320 Termijnen aangifte rechtspersonenbelasting

Het indienen van een aangifte in de inkomstenbelasting, en dus ook het indienen van een aangifte in de rechtspersonenbelasting, is een strikt wettelijke verplichting. Zelfs wanneer je sportclub oordeelt dat er geen enkele belasting is verschuldigd. In dat geval dient een zogenaamde “nihil-aangifte” te worden ingediend. Sinds 2015 moet je de aangifte digitaal doen (voorheen kon dat ook op papier). Je surft hiervoor naar de applicatie BIZTAX. De uiterste datum van indienen hangt af van je boekjaar en je algemene vergadering. Voor de meeste sportclubs zal dit 30 september zijn, maar in dit document kan je voor de zekerheid de exacte termijn nagaan.

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.