321 Handleiding rechtspersonenbelasting

Het indienen van een aangifte in de inkomstenbelasting, en dus ook het indienen van een aangifte in de rechtspersonenbelasting, is een strikt wettelijke verplichting. Zelfs wanneer je sportclub-vzw oordeelt dat er geen enkele belasting is verschuldigd (nihil-aangifte). Sinds 2015 moet je de aangifte digitaal doen (voorheen kon dat ook op papier). Je surft hiervoor naar de applicatie BIZTAX.

Dit document geeft je meer inzicht in het onderscheid rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting, het geeft een overzicht van de belastbare inkomsten en de formaliteiten in de rechtspersonenbelasting en het bevat een praktisch stappenplan voor de aangifte in BIZTAX.

Update document

 • versie 2 (2018)
  - wijziging roerende voorheffing naar 30 % , wijziging voordeel alle aard
 • versie 3 (2019) 
  - meerdere aanpassingen roerende voorheffing
  - extra verduidelijkingen

​​​

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

 • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
 • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

 • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Nuttige linken

Informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën