403 Uitgiftevoorwaarden obligatielening uitgegeven door een vzw

Bij het uitgeven van een obligatielening door een vzw is het noodzakelijk om de uitgiftevoorwaarden te bepalen.
In principe is het bestuursorgaan bevoegd voor het uitschrijven van een obligatielening en dit op grond van een residuaire bevoegdheid. Dit wil zeggen dat het bestuursorgaan bevoegd is om alle handelingen te verrichten die niet door de wet aan de algemene vergadering van aandeelhouders is toegewezen. Het is dus ook mogelijk dat de statuten van de vzw bepalen dat de uitgifte van een obligatielening onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.