504 Register Verenigingswerk

Deze tool in Excel laat sportclubs toe op een gebruiksvriendelijke manier hun vergoedingen aan verenigingswerkers bij te houden, ter voorbereiding op de aangifte op www.bijklussen.be. De aangifte op www.bijklussen.be is verplicht, het bijhouden van een register is niet verplicht.

In dit register kan je de persoonsgegevens van je verenigingswerkers en hun vergoedingen binnen een kalenderjaar bijhouden. Zo kan je eenvoudig nagaan dat je club voor elke verenigingswerker de wettelijke maxima per maand en per jaar respecteert. Gebruik voor elk kalenderjaar een nieuw Excelbestand, want per kalenderjaar gelden andere maximale bedragen.

Update document

  • versie 2 (januari 2019): maximale bedragen aangepast aan indexering en nieuw maandplafond sportsector
  • versie 3 (januari 2020): maximale bedragen aangepast aan indexering

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.