verenigingswerk update

De wetgeving rond onbelast bijverdienen (waaronder het verenigingswerk) werd vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof. De huidige regelgeving blijft in voege tot en met 31 december 2020. Lees meer via dit persbericht.

506 Matrix vergoedingssystemen

Dit schema geeft een overzicht van de verschillende statuten waarin personen actief kunnen zijn in je sportclub: 

  • werknemer (arbeider/bediende)
  • 25-dagenregel
  • studentenarbeid
  • vrijwilligerswerk
  • verenigingswerk
  • freelancer

In het schema vind je meer informatie terug over de vergoedingen, bijdragen RSZ, belastingen en bedrijfsvoorheffing die per statuut gelden.

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.