507 Bijlage Verenigingswerk ihkv welzijnsbescherming

Organisaties die met verenigingswerkers aan de slag gaan en dus een overeenkomst voor verenigingswerk afsluiten, kunnen dit model hanteren als bijlage bij de overeenkomst in het kader van welzijnsbescherming.

Document bestellen: 
2,50 €