601 Vrijwilligersregister tool

Deze tool in Excel laat sportclubs toe op een gebruiksvriendelijke manier hun vrijwilligersregister en een nominatieve lijst per vrijwilliger bij te houden.

Een sportclub die met vrijwilligers werkt, moet een apart vrijwilligersregister bijhouden waarin identificatiegegevens van alle vrijwilligers opgenomen zijn. Sportclubs die vrijwilligers een onkostenvergoeding toekennen, moeten bij een eventuele controle kunnen aantonen dat zij de maximale onkostenvergoedingen niet overschreden hebben. Dit zowel in het belang van de club als van de vrijwilliger.

Door steeds de uitgekeerde onkostenvergoedingen in deze tool in te geven, kan je op een eenvoudige manier een overzicht geven van de betaalde vergoedingen per vrijwilliger (ook wel 'nominatieve vrijwilligerslijst' genoemd)

Updates:

2020: bedragen aangepast
2021: bedragen aangepast

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.