602 Model van een vrijwilligersovereenkomst

Deze vrijwilligersovereenkomst bevat alle wettelijk verplichte vermeldingen voor sportclubs die samenwerken met vrijwilligers. Daarnaast zijn ook een verklaring op eer en enkele specifieke tuchtbepalingen toegevoegd.

Update documenten

  • Versie 2 (juni 2018): update met aandacht voor de nieuwe GDPR-wetgeving
  • Versie 4 (november 2020): uitbreiding met enkele tuchtrechtelijke bepalingen

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.