701 Modelstatuten aanpassing vzw

Met de inwerkingtreding van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) moeten heel wat vzw's aanpassingen aanbrengen in hun statuten.

De nieuwe wetgeving treedt pas op 1 januari 2020 in werking. Je hebt echter tijd tot 2024 om een statutenwijziging conform de WVV neer te leggen, maar hou er rekening mee dat vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van de wet van toepassing zullen zijn ongeacht of je de statuten al aanpaste conform het WVV.
Jouw bestaande vzw wil zich vandaag al de nieuwe wetgeving toepassen: je kan door een statutenwijziging neer te leggen nu al onder de nieuwe wetgeving vallen.

Update document

  • Mei 2019 (versie 2); grondige inhoudelijke update nav het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
  • Maart 2020 (versie 2 (2_0_2); enkele kleine wijzigingen
  • Januari 2021 (versie 3)
  • April 2021 (versie 4): kleine aanpassingen en uniformiseren terminologie

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.