701 Modelstatuten oprichting vzw

RIcht je sportclub een nieuwe vzw op? Dan is het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) onmiddellijk van toepassing en kan je gebruik maken van deze oprichtingsakte. Naast de oprichtingsakte is er in het model ook ruimte voor de 'akte benoeming bestuur' (om de eerste bestuurders door te geven) en een luikje 'bestuurlijke bekendmakingen' (bepalingen die het bestuursorgaan kan doorgeven aan de griffie/het Belgisch Staatsblad, zonder dat er een tussenkomst van de algemene vergadering vereist is).

Update document

  • Februari 2016: kleine inhoudelijke updates
  • Mei 2019 (versie 2): grote inhoudelijke update nav het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
  • Maart 2020 (versie 3); enkele kleine wijzigingen

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.