702 Model Intern reglement

Een intern reglement kan een interessante aanvulling zijn op de statuten van de vzw. Ook sportclubs die geen vzw zijn, zullen meestal een intern reglement opstellen. In een intern reglement staan de belangrijkste regels waaraan de leden/spelers zich moeten houden om zo een goede werking van de sportclub te garanderen. Het model geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten die hierin kunnen opgenomen worden.

Update documenten

  • versie 2 (juni 2018): herwerking met onder meer aandacht voor het decreet niet-professionele sporter, privacybeleid, veiligheid en fair play, enz.
  • versie 3 (juni 2019): herwerking ihkv het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
  • versie 4 (september 2020): herwerking met onder meer aandacht voor ethisch verantwoord sporten, tuchtreglementen, overmachtsbepalingen, enz.
  • versie 5 (maart 2021): kleine wijzigingen

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.