703 Model inschrijvings-/volmachtformulier werkende leden

Als de statuten van de vzw het toelaten, kunnen werkelijke leden zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander werkelijk lid.

Via het document "Inschrijvings-/volmachtformulier werkelijke leden" kunnen werkelijke leden zich inschrijven voor een algemene vergadering of een volmacht geven aan een ander werkend lid.

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.