705 Model register van werkende leden

Een vzw moet steeds een actueel register bijhouden van de werkende leden. Die lijst moet niet langer jaarlijks ingediend worden bij de griffie, maar moet wel op de maatschappelijke zetel bijgehouden worden.

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.